Co symbolizuje ogród, przez który przechodzi szatan ?

Co symbolizuje ogród, przez który przechodzi szatan ?

Wiersz ,, Deszcz jesienny '' został zdominowany przez nastrój smutku i melancholii. Motyw szatana jest bardzo popularny w Młodej PolsceW wierszu szatan symbolizuje zło i nieszczęście

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie

I zmienił go w straszną, okropną pustelnię …

Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem

I kwiaty kwitnące przysypywał popiołem,

Trawniki zarzucił bryłami kamienia

I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia …

Ostatnia strofa przedstawia obraz ogrodu i niszczącego go szatana. Ogród symbolizuje ludzką duszę, a szatan wędrując po nim niszczy wszystko, co jest tam wyjątkowe, piękne, dobre. Zostawia pustkę, strach, śmierć  i przerażenie. Szatan nie jest zadowolony ze swego dzieła, rozpacza nad złem panującym na świecie. Jest przerażony swoim dziełem, roni płomienne łzy.

Utwór kończy się refrenem, charakteryzuje się kompozycja klamrową. Przesiąknięty jest pesymizmem i melancholią. Stan ten pogłębiają zajwiska zachodzące w przyrodzie.