Czy prawdy moralne wyrażone ( zawarte ) w ,, Dziadach cz. II ‘’ mogą być przydatne współczesnemu człowiekowi ?

Czy prawdy moralne wyrażone ( zawarte ) w ,, Dziadach cz. II ”  mogą być przydatne współczesnemu człowiekowi ?

Prawdy moralne zawarte w ,, Dziadach cz. II ‘’ Adama Mickiewicza mają charakter ponadczasowy, można korzystać z ich przesłania nawet w XXI wieku. Współczesny świat, w którym jest dużo przemocy, niesprawiedliwości, cierpienia i zła powinien korzystać z mądrości ludowej. Myślę, że prawdy zawarte w dramacie Adama Mickiewicza mogą być przydatne współczesnemu człowiekowi.

W czasie obrzędu prowadzonego przez Guślarza pojawiają się trzy rodzaje duchów. Przekazują zebranym prawdy moralne, które mają być wskazówką do właściwego postępowania dla zebranych. Jako pierwsze pojawiają się duchy lekkie – dzieci Józia i Rózi. Nie mogły dostać się do nieba, ponieważ spędziły życie na zabawie. Nie zaznały nigdy cierpienia. Zgodnie z mądrością ludową, nie zasługują na pobyt w niebie. Otrzymują od Guślarza dwa ziarnka gorczycy, dzięki temu ich winy zostaną im darowane. Myślę, że każdy człowiek współcześnie powinien zaznać cierpienia, aby mieć świadomość, jakie to uczucie. Dzięki tej wiedzy ludzie będą mogli walczyć z niesprawiedliwością i cierpieniem na świecie.

Jako drugi pojawia się Widmo Złego Pana, towarzyszą mu dusze skrzywdzonych poddanych pod postacią drapieżnych ptaków, które uniemożliwiają mu zaspokojenie głodu i pragnienia. Duch cały czas cierpi, jednak jego winy są tak ciężkie, że nie może mu nikt z uczestników obrzędu pomóc. Zgodnie z nauką ludową, nikt kto nie zachował się jak człowiek, nie może od człowieka oczekiwać pomocy. Widmo Złego Pana należące do duchów ciężkich uczy nas, że życiu nie można być okrutnym i bezlitosnym. Wtedy nie będziemy mogli liczyć na pomoc innych.

Jako ostatni pojawia się duch średni – młoda dziewczyna Zosia. Najpiękniejsza pasterka w całej wsi odrzucała miłość adoratorów. Nie potrafiła żadnego obdarzyć zainteresowaniem. Guślarz nie może jej pomóc, będzie musiała błąkać się samotna jeszcze przez dwa lata. Później dostanie się do nieba. Duch Zosi może zmusić do refleksji nad uczuciami jakimi obdarzają nas rodzina, przyjaciele i znajomi. Nie można ich lekceważyć, trzeba nauczyć się je odwzajemniać.

Myślę, że dramat Adama Mickiewicza ,, Dziady cz. II ‘’ zawiera mądrości zawsze aktualne. Współczesny człowiek powinien wsłuchać się w mądrość ludową oraz cenić takie wartości, jak cierpienie, który uczy współczucia, dobroć, który uczy właściwego traktowania innych ludzi , a przede wszystkim brania pod uwagę uczuć innych. Wtedy świat byłby lepszy, byłoby mniej przemocy i zła na świecie.