Dlaczego temat śmierci był w średniowieczu popularny ?

Dlaczego temat śmierci był w średniowieczu popularny ? Napisz artykuł, w którym przedstawisz to zagadnienie.


       Liczne epidemie, które w okresie średniowiecza, w tym dżuma, nie pozwoliły zapomnieć człowiekowi o śmierci- sprawiły, że na stała się obecna w życiu codziennym, kulturze : literaturze i sztuce.

       Ludzi średniowiecza fascynował kształt przyszłego pozaziemskiego życia, do którego prowadziła śmierć. Łacińskie przysłowie głosiło paradoksalną prawdę mors ianua vitae, czyli ,,śmierć bramą do wiecznego życia''. Ludzi nurtowały pytania : Co będzie potem ? Jak wyglądają zaświaty ? Jak umrzeć, by zasłużyć na niebo ? Odpowiadały na nie liczne dzieła teologiczne, utwory literackie, takie Boska komedia Dantego oraz liczne dzieła sztuki. Powstawały liczne opisy pozaziemskich krain, a w specjalnych podręcznikach uczono, jak umierać, by osiągnąć zbawienie.

       Motyw śmierci pojawia się w wielu utworach epoki średniowiecza. W literaturze europejskiej szczególną sławą cieszył się poemat Wielki Testament francuskiego poety Francois Villona. Ten mistrz paryskiego uniwersytetu nie potrafił znaleźć miejsca w hierarchicznie uporządkowanym społeczeństwie i wszedł na drogę zbrodni. Według legendy swój poemat napisała w lochu, oczekując na wyrok śmierci. Zgodnie z tytułową formułą utwór jest pożegnaniem ze światem oraz ostatecznym rozrachunkiem z przyjaciółmi i wrogami. W Wielkim Testamencie nie brakuje typowych dla średniowiecza obrazów śmierci, a także refleksji nad marnością ludzkiej sławy, piękna i potęgi. W literaturze polskiej motyw śmierci pojawia się w anonimowym tekście Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Autor utworu umiejętnie kontrastuje przerażający opis Śmierci, który pojawia się mistrzowi w postaci rozkładającego się trupa z elementami komicznymi. Śmierć staje się nauczycielką, a mistrz czyli magister średniowiecznego uniwersytetu niezbyt mądrym uczniem. Śmierć podważa znaczenie wszystkich ludzkich ról od papieża i cesarza do prostego chłopa.
       W XIV wieku rozwinął się motyw tańca śmierci, gdzie kościotrup prowadzi ludzi niezależnie od feudalnej hierarchii społecznej na śmierć. Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. Ta sprawiedliwość jest charakterystyczna dla średniowiecza,