Chłopi jako epopeja. Porównaj utwór Reymonta z Panem Tadeuszem.

Chłopi jako epopeja. Porównaj utwór Reymonta z Panem Tadeuszem Mickiewicza.

Cechy powieści Chłopi jako epopei :

– rozbudowana, wielowątkowa akcja

– w powieści zostały przedstawione losy zbiorowości, społeczności chłopskiej, w istotnym, przełomowym momencie historycznym- gdy budzi się ich świadomość narodowa i klasowa

– opisuje panoramiczny obraz wsi na przełomie wieków

– wydarzenie zostały przedstawione w nawiązaniu do tradycji, kultury i obyczajów

– utwór został napisany w konwencji realistycznej, charakteryzuje się szczegółowymi opisami  bohaterów, miejsc i obrzędów tzw.realizm szczegółu np.opis kobiet pracujących przy wykopkach, opis targu, opis wesela

– bogate opisy przyrody składają się z animizacji, personifikacji oraz porównań homeryckich

– mitologizacja postaci – autor upodabnia bohaterów i ich dzieje do mitu, czyli