Chłopi jako epopeja. Porównaj utwór Reymonta z Panem Tadeuszem.

  Chłopi jako epopeja. Porównaj utwór Reymonta z Panem Tadeuszem Mickiewicza.

  Cechy powieści Chłopi jako epopei :

  – rozbudowana, wielowątkowa akcja

  – w powieści zostały przedstawione losy zbiorowości, społeczności chłopskiej, w istotnym, przełomowym momencie historycznym- gdy budzi się ich świadomość narodowa i klasowa

  – opisuje panoramiczny obraz wsi na przełomie wieków

  – wydarzenie zostały przedstawione w nawiązaniu do tradycji, kultury i obyczajów

  – utwór został napisany w konwencji realistycznej, charakteryzuje się szczegółowymi opisami  bohaterów, miejsc i obrzędów tzw.realizm szczegółu np.opis kobiet pracujących przy wykopkach, opis targu, opis wesela

  – bogate opisy przyrody składają się z animizacji, personifikacji oraz porównań homeryckich

  – mitologizacja postaci – autor upodabnia bohaterów i ich dzieje do mitu, czyli