Zinterpretuj wybrane dzieło sztuki renesansu, w którym pojawiają się nawiązania do mitologii.

Zinterpretuj wybrane dzieło sztuki renesansu, w którym pojawiają się nawiązania do mitologii.

             Artyści renesansu często pracowali pod dyktando humanistów, którzy pod­powiadali im tematy dzieł. Tak było w przypadku San­dra Botticellego(1445-1510), który ob­racał się w kręgu florenc­kich zwolenników i konty­nuatorów filozofii Platona. Obraz Wiosna ilustruje neoplatońską koncepcję miłości.

           Obraz przedstawia silę miłości.W centrum kompozycji Botticellego stoi Wenus, ubrana w białą suknię i czerwoną narzutkę- strój eleganckiej, dojrzałej mieszkanki Florencji koń­ca XV w. Królestwo Wenus rozkwita wiosną, w porze płodności natury. Po prawej stronie widzimy scenę porwania nimfy Chloris przez boga delikatnego wia­tru Zefira, jedynego, który ma wstęp do ogrodu miło­ści. Pod wpływem uczucia Zefira Chloris przemienia się w boginię kwiatów, wiecznie młodą Florę, która przybrana w kwiecistą, zwiewną szatę – rozsiewa wokół siebie ulubione kwiaty Wenus, róże (malarz stosuje w tej części obrazu typową dla średniowiecza tzw. kompozycję symultaniczną: na jednym płótnie przedstawia kolejne fazy tej samej opowieści).

        Grupa postaci po lewej stronie to trzy Gracje, według mitologii boginie wdzięku. W myśli neoplatońskiej symbolizowały one cudowną zgodę Roz koszy i Czystości, z której rodzi się prawdziwe Pięk­no (postać w środku, do której mierzy z łuku bożek miłości Amor, unoszący się nad głową Wenus). Mi­łość platońska (platoniczna) nie jest bowiem zmy­słowa, lecz duchowa. Przypomina o tym zapatrzo­ny w niebo bóg Hermes, rozpędzający swoją laską (słynnym kaduceuszem, uśmierzającym wszystkie kłótnie i niezgody) chmury nad ogrodem miłości. Wiosna Botticellego jest więc hymnem na cześć piękna świata i zarazem przypomnieniem, że za­wdzięczamy je miłości Stwórcy.