Co różniło futurystów od przedstawicieli Awangardy Krakowskiej ?

Co różniło futurystów od przedstawicieli Awangardy Krakowskiej ?

Jednym z ważnych prądów artystycznych początków XX wieku był futuryzm, którego założenia przedstawił Filippo Tommaso Marinetti w Manifeście futuryzmu z 1909 roku. Jego zwolennicy zakładali tworzenie sztuki, która zapowiadała przyszłość.

Nie zgadzali się z tradycyjnymi konwencjami kulturowymi i byli zwolennikami XX- wiecznej cywilizacji urbanistyczno – technicznej.

Pierwsze wystąpienie polskichj futurystów miały miejsce około 1919 roku.

Futuryści polscy byli skupieni w dwóch ośrodkach : krakowskim, którego reprezentantami byli ( Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec, Bruno Jasieński) i warszawskim ( Anatol Stern, Aleksander Wat).

Najważniejszą metodą działa stała się poetycka i estetyczna prowokacja np. zrywano z zasadami ortografii, zamierzali realizować hasło ,, słowa na wolności '' , żądali odrzucenia reguł składniowych i gramatycznych.

Organizowali liczne happeningi, imprezy publiczne, wokół których unosiła się aura skandalu i atmosfera sensacji towarzyskiej i obyczajowej.

Awangarda Krakowska skupiała swoich artystów wokół pisma ,, Zwrotnica '' wydawanego w latach 1922 – 1927. W tym piśmie swoją nowatorską teorię poezji przedstawił Tadeusz Peiper – przywódca grupy. Artyści głosili kult nowoczesnej cywilizacji, techniki, maszyny. Marzyli o wyrażeniu poprzez sztukę dynamiki współczesnego świata  i cywilizacji. Wiązały się z tym zmiany w języku poetyckim : postulowano ekonomizację języka, wprowadzano nowe metafory, Według awangardzistów poeta to rzemieślnik słowa.

W skład gruoy wchodzili : Julina Przyboś, Jala Kurek, Jan Brzękowski.