Podaj przykład współczesnego dzieła sztuki, które odwołuje się do wątku biblijnego. Opisz, w jaki sposób został ten motyw wykorzystany.

Podaj przykład współczesnego dzieła sztuki, które odwołuje się do wątku biblijnego. Opisz, w jaki sposób został ten motyw wykorzystany.

Przykładem współczesnego dzieła sztuki, które nawiązuje do Biblii jest obraz Marioli Jaśko, Wieża Babel, 2010.

W Starym Testamencie w Księdze Rodzaju znajdziemy fragment o Wieży Babel. Ludzie zapragnęli zbudować wieżę sięgającą nieba. Ich pycha nie podobała się Stwórcy, pomieszał więc budowniczym języki, by uniemożliwić im dalszą pracę, a potem rozproszył ich po całej ziemi.

Sama artystka podkreśla, że ten obraz jest dla niej wyjątkowo ważny. Różni się od wcześniejszych obrazów, obraz jest bardzo surrealistyczny  w swojej formie. Artysta wspomina ,, Poprzednie miały w sobie więcej materii, abstrakcji, jakiejś niedopowiedzianej przestrzeni.’’ Obraz jest wyraziście, przedmiotowo symboliczny i w tym względzie on jest nowym doświadczeniem przez swoją symbolikę i surrealistyczną formę, połączenie monumentalnej architektury i czaszek. Artystka twierdzi : ,, Jest to bliskie mi przesłanie, żeby coś powstało, musi coś zginąć, budujemy na destrukcji. Nie ma budowania bez destrukcji i to jest wpisane w materię i w naturę ludzką, więc chyba taka jest prawda o nas i o wszechświecie (w końcu gwiazdy też umierają).’’.

Artystka skorzystała z motywu biblijnego, jednak odwróciła jego przesłanie. W Biblii budowanie wynikające z pychy stało się powodem gniewu Boga i zniweczyło całą budowlę. Autorka dzieła jednak twierdzi, że destrukcja jest wpisana w powstanie nowego dzieła.  Grzech pychy nabrał pozytywnego znaczenie, może stał się nauczką dla dla ludzi.  To znaczy z destrukcji, zła i pychy powstało nowe dzieło, czyli nauka dla ludzi – wskazówka jak mają postępować.