Podaj argumenty wspierające tezę, że Tomasz Judym to bohater romantyczny .

Podaj argumenty wspierające tezę, że Tomasz Judym to bohater romantyczny .

Judym toczy walkę wewnętrzną . Rozterki doktora dotyczą dwóch różnych, sprzecznych ze sobą koncepcji życia, między którymi musi wybrać: „domu" i „bezdomności". Ciemność, o której mówi Korzecki, jest złowieszczym znakiem dla miłości Judyma i jego marzeń o życiu z Joasią. Myśli on o ukochanej i ma jeszcze nadzieję, że ich wspólne szczęście okaże się możliwe. To jednak tylko złudzenie – Judym jest jak ów pielgrzym (i jak Korzecki) – skazany na samotność. Epitety „nie­znana, straszna" odnoszą się także do jego drogi życiowej – drogi bole­snej ofiary, heroicznej rezygnacji z ciepła rodzinnego. I on nie zna celu swej wędrówki, wybierze pracę dla ubogich bez względu na to, czy przy­niesie ona efekty. Człowiek, o którym mówi Korzecki, „idzie bez koń­ca", dla Judyma też nie ma odwrotu, jego poświęcenie jest całkowite.

Słowa inżyniera umieszczone są w kontekście romantycznym, co rów­nież nie jest bez znaczenia. Cytowany fragment wiersza jest autorstwa Słowackiego, wcześniej, w dyskusji, Korzecki powołuje się na defini­cję „ofiary ducha" Mickiewicza, który jest autorem innego utworu o pielgrzymstwie – Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Że­romski nawiązuje tu niewątpliwie do bliskiej romantykom koncepcji ofiary, indywidualnego, heroicznego wysiłku dla dobra narodu i ludz­kości, z którą wiązało się romantyczne rozumienie wygnania i pielgrzy­mowania Polaków. Wypowiedź inżyniera ma również związek z czło­wiekiem, który rzeczywiście przedziera się przez burzę w momencie, gdy padają te słowa. Jest nim tajemniczy „przemytnik", prawdopodob­nie zajmujący się nielegalną działalnością o charakterze politycznym. W tym kontekście burza odczytywana była przez krytyków jako sym­bol rewolucji.