Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła ? W swoim wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy załączonych fragmentów Jądra ciemności Josepha Conrada i wiedzę z lektury utworu.

Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła ? W swoim wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy załączonych fragmentów Jądra ciemności Josepha Conrada i wiedzę z lektury utworu.

            W powieści ,, Jądro ciemności ''Joseph Conrad porusza problem rodzącego się zła, stara się pokazać jego przyczyny, rozwój oraz skutki. Bogata charakterystyka Kurta agenta handlowego w Kongo Belgijskim w Afryce jest pretekstem do ukazania ciemnej strony ludzkiej natury. Pisarz stawia trudne pytania dotycząc duszy oraz mechanizmów rodzącej się obojętności na ludzkie cierpienie, pojawienia się rządzy władzy i zysku, które zastępują podstawowe wartości moralne. Porusza problem kolonizacji oraz imperializmu.
            Kurtz to postać niezwykle barwna, matka jego była na wpół Angielką, a ojciec na wpół Francuzem. To człowiek wykształcony, o szerokich zainteresowaniach oraz umiejętności przemawiania i pisania. Jego referat opracowany dla Towarzystwa Dzikich Obyczajów spotyka się z podziwem Marlowa ze względu na wartość przekazu, która dzięki trafnemu doborowi słów oraz niewątpliwemu talentowi Kurta sprawia, że jest to pismo budzące wiele emocji w odbiorze, ma siłę przekonywania dzięki zawartych w nim ,, szlachetnym słowom ''.
Kurt może pochwalić się gruntownym wykształceniem, jest malarzem, dziennikarzem oraz poetą. Wydawałoby się, że człowiek o takich zainteresowaniach powinien być wrażliwy i cenić, takie wartości jak tolerancja, równość i walczyć z rasizmem. Nie jest tak, Kurt jest przekonany o wyższości rasy białej. Referat, który napisał dla Towarzystwa Tępienia Dzikich Obyczajów , podkreśla różnice rasowe "…my, biali, […] musimy z natury rzeczy wydawać się im (dzikim) istotami nadnaturalnymi – zbliżamy się do nich z potęgą jak gdyby bóstwa". Udowodnił, że jego poglądy są pełne uprzedzeń, rasizmu, nie szanuje odrębności i kultury rdzennych mieszkańców Afryki.

         Kurt świadomie wkracza na drogę zła, odrzucił podstawowe zasady i wartości moralne. Przebywając w Afryce, porzucił autorytety, religię, zaczął idealizować swój wizerunek, wierząc swoją potęgę, wyższość nad mieszkańcami Afryki. Marlow stwierdza podczas rozmowy z Kurtzem, że pomimo choroby zachował inteligencje oraz błyskotliwość umysłu. Wysnuwa wniosek, że jego dusza ,, oszalała '', przyczyną był brak strachu i umiaru, odrzucenie wszelkich świętości. Kurt bezlitośnie wykorzystuje Murzynów, swoją władzę opiera na strachu oraz stosowaniu wymyślnych kar. Marlow płynąć rzeką obserwował wbite na pal głowy ,,poddanych '' Kurtza. Kurzt nie znosił sprzeciwu, chociaż potrafił swoją bogatą osobowością, wiedzą przyciągnąć zapatrzonych w niego tubylców , to jednak przerażała bezwzględność z jaką postępował z ludźmi. Decydował o śmierci setek, a nawet tysięcy Murzynów, skazywał ich na ciężką pracę, ich kosztem zdobył rangę najlepszego agenta spółki handlowej w Kongo Belgijskim w Afryce. Marlow podkreśla, że pobyt Kurta samego w ,, dziczy '' przyczynił się do przejścia Kutza na stronę zła, ,, patrzył wyłącznie na siebie ’’. Stał się egocentrycznym tyranem, wierzącym w swoją nieomylność, potęgę i doskonałość, a przede wszystkim siłę decydującą o losie, śmierci i życiu tubylców.
          Kurt zmienił się podczas pobytu w Kongo Belgijskim przekroczył granicę, która zbliżyła go na stronę zła. Brak autorytetów, religii, samotność wśród tubylców sprawiła, że stał się zapatrzonym w siebie egoistą, którego ,, dusza oszalała ''.