Czy apel Jana Kochanowskiego z Pieśni XIV można by skierować do współczesnych rządzących ?

Czy apel Jana Kochanowskiego z Pieśni XIV można by skierować do współczesnych rządzących ? Uzasadnij swoją odpowiedź

      Pieśń XIV ( z Ksiąg wtórych ) jest jednym z chórów Odprawy posłów greckich, pierwszej polskiej tragedii naśladującej wzory antyczne. Kochanowski przedstawia w niej epizod poprzedzający wybuch wojny trojańskiej.

     Pieśń rozpoczyna się patetycznych apelem do rządzących ,, Wy którzy pospolitą rzeczą władacie.. ” . W duchu humanistycznych ideałów ,, służenia sławie i spólnemu dobru ” Kochanowski przestrzega panujących, przypominając im, że ich władza nie jest wcale absolutna. Zasady moralne obowiązują zarówno wielkich, jak i małych tego świata, a grzech królów i panów jest o wiele większy niż winy zwykłych ludzi. Taki apel można by skierować do współczesnych polityków, którzy powinni pamiętać, że etyka jest częścią sprawowana rządów. W służbę publiczną wpisana jest też olbrzymia odpowiedzialność za losy wyborców, którzy wybierając polityków, powierzyli im losy obywateli i kraju. Powinni postępować tak, aby nie zawieść zaufania wyborców, a ich rządy powinny być oparte głównie na wyborach, jak najlepszych dla społeczeństwa, a nie własnych korzyści czy postępowania skierowanego na utrzymanie stanowiska.

     Już Kochanowski w Pieśni XIV zauważył, że władza nie jest absolutna, a niejednokrotnie niewłaściwe rządy doprowadzily do upadku niejednego ,, miasta ”