Jaką wartość Pana Tadeusza podkreśla Anna Witkowska, porównując świat przedstawiony poematu do arki Noego ?

1. Jaką wartość Pana Tadeusza podkreśla Anna Witkowska, porównując świat przedstawiony poematu do arki Noego ?

Mickiewiczowskie Soplicowo to syntetyczny obraz polskości, ekstrakt wszystkiego, co chciałoby się uchronić od zatraty i co zapisało się w pamięci, utrwaliło w systemach jako ważne i charakterystyczne, odrębne, kochane i dobre .Autorka mówi, że dary świata zostały zgromadzone w jednym miejscu w Soplicowie. Porównuje to miejsce do raju. Twierdzi, że zostały tam przechowane wszystkie egzemplarze żyjącej natury, aby uchronić ją przed zniszczeniem, podobnie jak w biblijnej arce Noego. Poemat żegna odchodzący, piękny świat razem z jego wyjątkowymi obyczajami i bohaterami.

2. Wyjaśnij, w jaki sposób autorka nawiązuje do podtytułu dzieła Mickiewicza.

Poemat ma charakter pożegnania z niezwykłym światem, który przemija. Poemat tworzy świat pełen etyki i filozofii odchodzącego świata razem z jego bohaterami oraz obyczajami. To pożegnanie sugerują słowa podtytułu : ,, ostatni zajazd na Litwie '' , ostatni jako symbol ostatniego obyczaju wpsiany w tradycję szlachecką pierwszej połowy XIX wieku.

3. Jak jest skonstruowana przestrzeń poematu ?

Przestrzeń poematu jest zamknięta i ściśle określona, wyznaczają ją ramy przedstawionego świata. Taka konstrukcja sprawia, że daje możliwość czytelnikowi na skupieniu się na wyrazistości każdego detalu, na poznaniu dokładnie obrazu ówczesnego społeczeństwa ich obyaczajów, sposobu myślenia, tradycji. Mała przestrzeń pozwala nacieszyć się  każdym szczegółem przedstawioengo świata.

4. Jak sądzisz, czy dając a Panu Tadeuszu ,, sykretyczny obraz polskości '' Mickiewicz przedstawił Polskę taką, jaką była ?

Obraz Polski poeta idealizuje.
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie

Słowa te, pochodzące z epilogu, można by uczynnić mottem dla całości poematu. To właśnie ojczyzna stanowi najważniejszy  temat utworu. Przy czym nie jest ona ukazana realistycznie – zaproponowana przez Mickiewicza wizja Litwy jest idyllą szlachecką. Oznacza to, że swoje wspomnienia oraz relacje gawędziarskie bliskich mu osób, splatał Mickiewicz w niezwykłą opowieść i pięknie kraju lat dziecinnych.