Napisz wypracowanie na temat :Człowiek jest tyle wart, ile daje innym.

Napisz wypracowanie ma temat ; Człowiek jest tyle wart, ile daje innym.

Dawanie innym to bezinteresowna pomoc, która może mieć  różna postać. Może przybrać kształt działalności charytatywnej, wsparcia finansowego, pomocy prawnej w rozwiązniu problemów, a także proste wysłuchanie drugiej osoby, zainteresowanie jej problemami. Myślę, że miarą wartości człowieka jesto to, ile daje innym.

Istnieje wiele organizacji, które zajmują się działalnością charytatywną, to znaczy niosą pomoc potrzebującym. Do takich inicjatyw należy na przykład akcja ,, Szlachetna paczka'' organizowana przez Stworzyszenie Wiosna. W ramach tej inicjatywy, co roku rodziny potrzebujące, najczęściej bezrobotne, wielodzietne otrzymują z okazji Bożego Narodzenia paczkę, która ma chociaż w symbolicznym stopniu pomóc materialnie potrzebującym. Produkty do paczek są zbierane przez wolontariuszy, są darami od osób o dobrym sercu. Chęć dzielenia się z innymi świadczy o empatii, dobroci, często potrzebie walki z ubóstwem, cierpieniem i złem. Myślę, że każdy najmniejszy wkład w różnorodne akcje charytatywne może przyczynić się do zmiany świata, zmniejszenia cierpienia oraz poprawienia losu wielu ubogich rodzin.

Dawanie innych to też opieka nad młodymi talentami, osobami, które maja wybitne zdolności, ale nie mają szansy, aby je kształtować. Wiele osób pomaga takim osobom, poświęcając swój czas, dzieląc się doświadczeniem, umożliwiając udział w przesłuchaniach, castingach, konkursach. Sławni aktorzy, artyści, sportowcy podkreślają, że pomoc uzdolnionym młodym sportowcom czy młodziezy utalentowanej muzycznie sprawia, że ich wartość moralna wzrasta. Czują się lepsi, ich wartość jako ludzi wzrasta, ponieważ pomagają innym.