Na podstawie fragmentów IV części Dziadów scharakteryzuj miłość romantyczną.

Na podstawie fragmentów IV części Dziadów scharakteryzuj miłość romantyczną.

Głównym tematem dramatu jest miłość. Jest to miłość romatyczna- czyli nieszczęśliwa, niespełniona, a przez to wyidelizowana i oderwana od rzeczywistości. Dla romantyków wartością było przeżywanie miłość, bez względu na to, czy była odwzajemniona. Cierpienia wynikające z braku wzajemności, rozłaki z ukochaną lub przeszkód uniemożliwiających zakochanym bycie razem  nadawać miały uczuciu głębszy wymiar duchowy.  Miłość w ujęciu romantycznym bywa niebezpieczna, może doprowadzić zakochanego do szaleństwa, którego symptomy widać u Gustawa.

Miłość romantyczna była jedny mz najważniejszych tematów literackich epoki romantyzmu, a czwarta część ,, Dziadów '' stanowi  jedną z jego najważniejszych realizacji.