Odpowiedzi matura polski 2011 cz. I rozumienie tekstu

Odpowiedzi :  Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać

Zadanie 1. (1 pkt)

Zachęcają czytelnika i mówią, o czym będzie tekst.

Zadanie 2. (1 pkt)

Zamiast skupić się na zrozumieniu drugiej osoby, szukamy w jej słowach podtekstów i w efekcie nie rozumiemy, co ktoś naprawdę ma nam do przekazania.

Zadanie 3. (1 pkt)

Komunikacja niewerbalna według rozumienia autorki jest ważna podczas przekazywania informacji – w jaki sposób mówimy i zachowujemy się podczas rozmowy.

Zadanie 4. (2 pkt)

jednak, tak więc
2 p. – za poprawne wypisanie dwóch językowych wyznaczników spójności tekstu
1 p. – za poprawne wypisanie jednego językowego wyznacznika spójności tekstu

Zadanie 5. (1 pkt)

c,d,e lub c, lub d, lub e

Zadanie 6. (2 pkt)

W akapicie 2. autorka podważa przekonanie, że prowadzenie rozmowy jest czymś prostym, natomiast w akapicie 4. polemizuje z poglądem, że słuchanie jest bardzo łatwe.

2 p. – za poprawne określenie dwóch obiegowych opinii, z którymi autorka polemizuje w akapitach 2. i 4.
1 p. – za poprawne określenie jednej obiegowej opinii, z którą autorka polemizuje w akapitach 2. lub 4.

Zadanie 7. (2 pkt)

Akapit 5. jest podsumowaniem poprzednich akapitów i wprowadzeniem do kolejnych
rozważań.
2 p. – za poprawne określenie dwóch funkcji akapitu 5. w tekście
1 p. – za poprawne określenie jednej funkcji akapitu 5. w tekście

Zadanie 8. (2 pkt)

Impresywna – zdanie nr 3
Poznawcza – zdanie nr 2
2 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji dwóch zdań
1 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji jednego zdania

Zadanie 9. (2 pkt)

zaznaczenie zdania nr 1 i/lub zdania nr 2
2 p. – za poprawne wskazanie zdania (zdań) ilustrującego poglądy autorki tekstu
1 p. – za częściowo poprawna odpowiedź

Zadanie 10. (1 pkt)

C. wprowadzają element ironii.

Zadanie 11. (2 pkt)

1. Użycie cudzysłowu, aby zaznaczyć ironię.
Przykład: „znawca” udziela odpowiedzi „ignorantowi”.
2. Zdania pytające.
Przykład: Dlaczego wśród barier komunikacyjnych znalazło się także doradzanie?
2 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przykładem dwóch środków językowych
1 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przykładem jednego środka językowego

Zadanie 12. (1 pkt)

Akapit 7. Uzupełnia listę barier, które są przeszkodą w dobrej komunikacji między ludźmi.

Zadanie 13. (2 pkt)

Ludziom zarządzającym firmami bardziej zależy na budowaniu władzy, niż na kontaktach z pracownikami. Niektórzy myślą, że nie warto się dogadywać, bo i tak jest to niemożliwe.
2 p. – za poprawne podanie dwóch przyczyn świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji
1 p. – za poprawne podanie jednej przyczyny świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.