Udowodnij, że w przypadku Edypa można mówić o przekroczenu przez niego miary, zadufaniu we własną moc, zwanym w tragedii hybris.

Udowodnij, że w przypadku Edypa można mówić o przekroczeniu przez niego miary, zadufaniu we własną moc, zwanym w tragedii hybris.

Edyp pochodził z rodu Labdakidów, jego ojciec Lajos, gdy dowiedział się, że jego zabije go własny syn kazał porzucić chłopca w górach na pewną śmierć. Dzięki pomocy pasterza został od oddany na wychowanie do władców Koryntu Polibosa i Merope.Edyp żył ze świadomością, że jego prawdziwymi rodzicami są władcy Koryntu. Gdy dowiedział się w wyroczni w Delfach, że zabije własnego ojca od razu postanowił zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem. Nie zamierzał pogodzić się z losem, ale mu przeciwstawić, dlatego opuszcza Korynt w przeświadczeniu, że tym musi oddalić się od swojego ojca. Ta próba ucieczki przed fatum jest dowodem na pychę Edypa, jest przekonany, że jako człowiek może równać się z wyrokami boskimi i im się przeciwstawić. Jest jednostką silną, pełną odwagi, która nie potrafi biernie czekać na wypełnienie się  tragicznego przeznaczenia. Ta zbytnia pewność siebie ,wiara we własne siły gubi Edypa. Ucieczka z Koryntu przybliża tylko bohatera do wypełnia się słó wyroczni, pod drodze przypadkiem zabija podróżnika, nie wie, że jest nim jego prawdziwy ojciec Lajos. Brak pokory Edypa, jego pewność siebie oraz chęć przeciwstawienia się wyrokom boskim daje szansę na wypełnienie się fatum.  Edyp swoim postępowaniem podkreśla, że może mierzyć się z bogami, że ma siłę, aby im się przeciwstawić. Ostatecznie przekonał się, że człowiek nie ma żadnych szans z walce bogami i ich wyrokami. Przepowiednia wypełnia się, a Edyp zostaje bohaterem tragicznym zabójcą ojca.