Zinterpretuj historię Pandory. Wyjaśnij, dlaczego nadzieja pozostała w naczyniu…

Zinterpretuj historię Pandory. Wyjaśnij, dlaczego nadzieja pozostała w naczyniu, które podarowali Pandorze

          Pandora otwierając naczynie ( glinianą beczkę ) wypuściła wszystkie nieszczęścia, które sprawiły, że w życiu człowieka pojawił się ból, cierpienie, rozpacz, zazdrość, gniew, wściekłość, zazdrość, choroby, zarazy, epidemie i całe zło świata. Dzeus postanowił zemścić się na ludziach, zabierając im nie tylko szczęście, ale też pozbawił nadziei. Nadzieja – Elpis znajdująca się w naczyniu dawała szansę na ukojenie w cierpieniu, na wizję lepszej przyszłości. Nie pozwalając opuścić naczynia przez nadzieję skazuje się człowieka na cierpienie bez wizji lepszej przyszłości, bez szansy na zakończenia cierpienia. Dzesu postąpił bardzo okrutnie pozbawiając człowieka szansy na poprawę losu.