Wymień najważniejsze –Twoim zdaniem- cywilizacyjne osiągnięcia starożytności.

Wymień najważniejsze –Twoim zdaniem- cywilizacyjne osiągnięcia starożytności.

Cywilizacyjne osiągnięcia starożytności wpłynęły decydująco na kulturę europejską, twórcy i filozofowie czerpali ze starożytnych wzorców i inspiracji. W antyku rozwinęła się architektura oraz sztuka, których dorobek został w późniejszych okresie uznany za wzór doskonałości.

Najbardziej monumentalnym dziełem architektonicznym starożytnej Grecji była świątynia. Najważniejszy jej element dekoracyjny – kolumny cieszą się niesłabnącym powodzeniem do dzisiaj, stanowią źródło inspiracji i synonim przepychu również we współczesnym projektach architektonicznych. Świątynie zdobiły płaskorzeźby oraz polichromie, czyli malowidła ścienne, takie ozdoby są cenione we współczesnej architekturze.

W starożytności powstał teatr oraz rozwinęła się literatura, powstało wiele gatunków literackich, z których twórcy, pisarzy i poeci czerpią inspiracje do dziś. Zakończone morałem  ,, Bajki ‘’ Ignacego Krasickiego czy pełne bólu po starcie córki ,, Treny ‘’ Jana Kochanowskiego to gatunki literackie, które powstały w starożytności. W antyku ceniono sport, określono wtedy zasady dyscyplin sportowych oraz wymyślono igrzyska olimpijskie.