Odpowiedzi matura polski sierpień 2012 cz.II pisanie własnego tekstu

Egzamin maturalny z języka polskiego sierpień 2012

CZĘŚĆ II
Tworzenie informacji. Napisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu
Temat 1. Poeta i jego miejsce w świecie. Co na ten temat mówią Jan Kochanowski w Pieśni XXIV i Tadeusz Różewicz w wierszu Poeta w czasie pisania?

I ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Punktacja
1. Wstępne rozpoznanie utworów, np.: 0-2
a. rozpoznanie autorów: poeta dawny – poeta współczesny,
b. poeta o samym sobie – 1 os. (Kochanowski); poeta o poetach – 3 os. (Różewicz)
c. liryka bezpośrednia (Kochanowski) – liryka pośrednia (Różewicz),
d. refleksje o kondycji poety.
Poeta 0-10
2. J. Kochanowski Pieśń XXIV (0-5)
np.:
a. podwójna natura (człowiek i poeta),
b. talent (nie leda piórem opatrzony),
c. wyjątkowość od urodzenia (talent jako dar natury),
d. świadomość wielkości,
e. dystans do świata i ludzkich namiętności,
f. marzyciel, człowiek unoszący się ponad ziemią (motyw ikaryjski),
g. metamorfoza (poeta-ptak),
h. wybranek muz, muzom poświęcony (motyw łabędzia),
i. projektuje sobie sławę, przewiduje ją,
j. erudyta i znawca kultury antycznej.
3. Tadeusz Różewicz Poeta w czasie pisania (0-5)
np.:
a. wyalienowanie, wyobcowanie,
b. zamknięcie w sobie,
c. zapatrzenie w świat wewnętrzny,
d. zwykłość, śmiertelność,
e. bezbronność,
f. zdumienie światem,
g. walka z ograniczeniami,
h. samotność,
i. nieprzystosowanie,
j. nieumiejętność odnalezienia miejsca w świecie,
k. podobieństwo do Orfeusza (ale nie wolno mu spojrzeć za siebie),
l. niepewność swojej wielkości.
Miejsce poety w świecie 0-8
4. J. Kochanowski Pieśń XXIV (0-4)
np.:
a. tworzenie wielkich dzieł,
b. nieśmiertelność przez twórczość (motyw non omnis moriar),
c. życie w pamięci pokoleń,
d. międzynarodowa sława (O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie … Anglikowie),
e. samotność, alienacja (ludnemi/Miasty wzgardzę),
f. rola poety – zapewnienie ciągłości tradycji, kultury,
g. świadomość roli własnej twórczości (konkretyzacja).

5. Tadeusz Różewicz Poeta w czasie pisania (0-4)
np.:
a. poszukiwanie odpowiedzi na najprostsze pytania (niepokój egzystencjalny),
b. próba odnalezienia porządku,
c. wyrażanie różnorodnych emocji (zdumienie, uśmiech),
d. dychotomiczna wizja świata (świat rzeczywisty – stanowi zagrożenie; świat poetycki – tajemniczy, zdumiewający),
e. zagubienie,
f. świadomość przemijania (słyszał oddech wieczności),
g. refleksja o roli poety w ogóle (uniwersalizacja).
6. Wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych (np. historycznoliterackiego, kulturowego) 0-2
7. Podsumowanie 0-3
pełne: np. uogólnienie kilku różnic (np. niezwykłość – zwyczajność; talent – nieporadność; panowanie nad światem – zagubienie, nieśmiertelność – przemijanie) w spojrzeniu na kondycję poety i jego rolę w rzeczywistości; interpretacja wymowy wierszy w kontekście epok. (3) częściowe: np. dostrzeżenie po jednej różnicy w obrazie poety i jego kondycji. (2) próba podsumowania: np. dostrzeżenie różnicy w obrazie poety lub jego kondycji. (1) Temat 2. Analizując fragment noweli Kamizelka, zwróć uwagę na postawę narratora wobec przedmiotów i ludzi oraz jego rolę w budowaniu refleksji o świecie. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Punktacja
1. Wstępne rozpoznanie, np.: 0-1
a. fragmenty prozy realistycznej (pozytywistycznej),
b. sceneria codziennego życia XIX w.,
c. narracja pierwszoosobowa, subiektywna,
d. kamizelka jako motyw przewodni noweli.
2. Kreacja narratora, np.: 0-7
a. jeden z bohaterów,
b. lokator czynszowej kamienicy,
c. skłonny do refleksji,
d. obserwator zdarzeń,
e. samotny,
f. zainteresowany życiem małżeństwa,
g. dobrze sytuowany,
h. ma świadomość przemijania,
i. wykształcony (uczył się łaciny).
3. Postawa narratora wobec przedmiotów, np.: 0-6
a. traktuje przedmioty jak osobliwości,
b. w przedmiotach dostrzega losy i uczucia ludzi,
c. kolekcjonerstwo jest sposobem zatrzymania czasu,
d. przedmioty są źródłem wspomnień,
e. interpretuje szczegóły wyglądu przedmiotów,
f. nie przywiązuje wagi do pieniędzy (przepłaca za przedmiot mający wartość niematerialną),
g. poprzez kamizelkę czuje więź z bohaterami,
h. zmienia stosunek do kamizelki (na początku miała dla niego wartość, następnie chce się jej pozbyć, określa jako kamizelczynę, szmat sukna).
4. Postawa narratora wobec ludzi, np.: 0-5
a. zainteresowanie,
b. życzliwość,
c. przywiązuje się do obserwowanych ludzi (odczuwa brak sąsiadów),
d. sąsiedzi żyją w jego wspomnieniach,
e. asertywny wobec handlarza/umie się targować.
5. Rola narratora w budowaniu refleksji o świecie, np.: 0-3
a. dostrzeganie w jednostkowych losach prawd uniwersalnych,
b. zadawanie pytań filozoficznych, egzystencjalnych etc.,
c. zgłębianie ludzkiej psychiki,
d. wyrażanie refleksji o świecie,
e. w zjawiskach codziennych dostrzeganie znaków transcendencji,
f. łączenie świadomości smutku świata z nadzieją.
6. Podsumowanie, np.: 0-3

  • pełne, np. wskazuje elementy postawy narratora wobec przedmiotów i ludzi oraz określa jego rolę w budowaniu refleksji o świecie (3)
  • częściowe, np. wskazuje istotny element postawy narratora wobec przedmiotów i ludzi lub określa jego rolę w budowaniu refleksji o świecie. (2)
  • próba podsumowania, np. wskazuje istotny element postawy narratora wobec przedmiotów lub ludzi. (1)

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu. – podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie; przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym; 5 p. – uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części; 3 p. – wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1 p. Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 5 punktów)

– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, urozmaicona leksyka; 5 p.

– zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka; 3 p.

– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja; 12 p.

– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja; 9 p.

– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia; 6 p.
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), fleksyjnych; 3 p.

– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)

– bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); 3 p.

– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), na ogół poprawna interpunkcja; 2 p.

– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0–4 p

One thought on “Odpowiedzi matura polski sierpień 2012 cz.II pisanie własnego tekstu”

  1. reklama pisze:

    Zachwyciła mnie Twoja strona. Przejrzyste i pomocne informacje dla mnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.