Na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej rozważ, czy zawarty w nich portret młodego pokolenia jest prawdziwy, czy może to już tekst anachroniczny.

Na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej rozważ, czy zawarty w nich portret młodego pokolenia jest prawdziwy, czy może to już tekst anachroniczny. Odwołaj się do swoich przemyśleń na temat sposobu życia współczesnej młodzieży.

              Wiersz Anny Kamieńskiej Hiob i młodzieniec porusza ponadczasowe problemy wartości, stawia trudne pytania, na które młodzi ludzie starają się znaleźć odpowiedzi. Portret młodego pokolenia przedstawiony przez współczesną poetkę nie jest anachroniczny przeciwnie, podkreśla, że młodzi ludzie są mądrzy, otwarci i odważni w trudnej walce z cierpieniem i przemijaniem. O ich młodości świadczy podjęta przez młodzieńca próba ich uniknięcia, brak świadomości, że nie można przed nimi uciec.

            Podmiot liryczny, który w pierwszej strofie przybiera postać młodzieńca, przedstawiciela młodego pokolenia jest niewinny i młody, ale na tyle dojrzały, aby zadawać trudne pytania. Symbolem otwartości na wiedzę, a jednocześnie znakiem jej braku jest tabliczka, to z nią przychodzi młodzieniec do starego, i doświadczonego cierpieniem przez Boga , Hioba. Młodzieniec niewinny, ze śladami pełnego miłości pocałunku matki na policzku, zdaje się być przerażony perspektywą nieuniknionej starości, bólu i śmierci.

             W pierwszej strofie podmiot liryczny podkreśla, czego boi się młode pokolenie : straty przyjaciół, śmierci, samotności , a przede wszystkim przemijania. Młodzieniec chociaż jeszcze nie dojrzały, jednak jest świadomy, że czas młodości, który obecnie reprezentuje, przeminie i będzie musiał zmierzyć się z bólem, który jest wpisany w życie człowieka. Zamierza walczyć z losem dlatego przemawia : ‘’ Hiobie przyszedłem się uczyć od ciebie’’. Młode pokolenie z całą pewnością zadaje sobie pytanie o koniec życia, o śmierć ; czy można jej uniknąć ? Młodzieniec naiwnie wierzy, że Hiob potrafi odpowiedzieć na pytania : ,, czym jest choroba, czym jest obrzydliwość własnego ciała ..’’

           Podmiot liryczny stara się uzyskać odpowiedzi, aby być przygotowanym na cierpienie. Ma nadzieję nauczyć się godnie je znosić. Podmiot liryczny nie może też pogodzić się z upływającym czasem, przemijaniem, wie, nie jest on wpisany w młodość. Podobnie ,, jak kłoda położona w poprzek rzeki ‘’ przeszkadza w korzystaniu z życia, jego uroków. Podmiot liryczny nie wyraża zgody na życie pełne cierpliwości, posłuszeństwa, odważnie przyznaje, że nie zna tych uczuć. Cechą młodości jest niecierpliwość , a przede wszystkim wolność, te zalety młodości z całą pewnością charakteryzują współczesne pokolenie młodych. Podmiot liryczny porównuje wolność do strzały wypuszczonej z łuku, podąża ona swoim torem, wolna, szybka , pewna siebie. Jak walczyć z czasem, który zamierza zabrać te cechy młodości , aby zastąpić je sumieniem i cierpieniem. Młodzieniec nie zamierza analizować swoich postępków, chce być wolny, a nie uwięziony przez demona, jakim jest sumienie. Ono będzie dyktowało, co należy zrobić, sprawi, że w życiu nie będzie już miejsca , na nieprzemyślane uczynki. Bez tego młodość przeminie i pojawi się kolejne etap w życiu dojrzałość i starość. Młodzieniec odchodzi smutny, zawiedziony, nie uzyskuje pomocy, mówi rozczarowany ,, odsyłasz mnie do czasu .. pożyjesz zrozumiesz ‘’. Podmiot liryczny jednak nie chce czekać, nie chce, aby jego nauczycielem był czas. Już wie, że odpowiedzi na swoje pytania, gdy będzie już stary. Wie, że nie może uniknąć przemijania i cierpienia.

            Portret młodego pokolenia, który pokazuje Anna Kamieńska jest prawdziwy, oddaje nastroje każdego młodego pokolenia. Jedną z jego podstawowych cech – naiwność, która każe stawiać czoło temu, co nieuniknione – starości i bólowi.