Zapisz w punktach najistotniejsze tezy, które pojawiły się w polskiej publicystyce pozytywistycznej.

Zapisz w punktach najistotniejsze tezy, które pojawiły się w polskiej publicystyce pozytywistycznej.

W latach siedemdziesiątych odbyła się na łamch prasy wileka ideologiczna polemika, którą określano jako spór ,, młodej '' i staerj '' pracy. Po stronie atakujacej znalazło się pokolenie pozytywistów, którzy występowali głównie na łamach ,, Przeglądy Tygodniowego ''. Nowe idee najpełniej wyraził Aleksander Świętochowski.

Pozytywiści polscy na pierwszy plan wysunęli dwa zasadnicze programowe hasła: "pracy u podstaw" i "pracy organicznej". Przebudowa polskiego społeczeństwa opierać się miała na rozwoju gospodarstwa, nauki. Głoszono hasła

– upowszechniania nauki i oświaty jako gwarancji wzrostu moralności i świadmomości narodowej. Praca powinna przełamać bariery między klasami

– potrzebę pracy u podstaw, czyli rozwój oświaty ogólnej i zawodowej oraz świadomości narodowej u ludu

– stworzenie wolnokonkurencyjnego ustroju kapitalistycznego i cywlizacji przemysłowej

Celem pozytywistów było przede wszystkim wdrożenie nowego programu społeczno -politycznego. Pozytywiści atakowali :

– konserwatyzm

– tradycjonalizm myślenia oraz gospodarowania

– romantyczny sposób myślenia

– bierność,

– fanatyzm religijny.