Sposób na Alcybiadesa test z treści

  1.

  Co jest De- SPONA ?

   
   
   
   

  2.

  Jak brzmiało imię i nazwisko Szekspira ?

   
   
   
   

  3.

  Ile Zasępa zapłacił za sposób na Alcybiadesa ?

   
   
   
   

  4.

  Dlaczego Wątłusz Pierwszy przestał uprawiać boks ?

   
   
   
   

  5.

  Do kogo należała rakieta tenisowa znajdująca się w oknie oficyny ?

   
   
   
   

  6.

  Jaką sztukę, reżyserowaną przez Szekspira,  wystawiali uczniowie klasy dziesiątej ?

   

   
   
   
   

  7.

  Jaką część roweru musiał oddać Pędzelkiewicz, aby otrzymać  misiurę, czyli część zbroi,  od mieszkańca Czerska ?

   
   
   
   

  8.

  W czasie lekcji historii Alcybiades stwierdził, że  chłopcy zostali oszukani, a misiura przywieziona z Czerska nie jest częścią zbroi tylko :

   
   
   
   

  9.

  Jakiego przedmiotu uczył Alcybiades ?

   
   
   
   

  10.

  Co oznaczał skrót WAB ?

   
   
   
   

  11.

  Po przyjeździe  do Warszawy wycieczki kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja w Ełku  klasa ósma  miała :

   
   
   
   

  12.

  O jakim znanym Polaku opowiadał Ciamciara w czasie oprowadzania uczniów z  kółka historycznego z Ełku po  Warszawie?

   
   
   
   

  13.

  Co otrzymał Ciamciara w dowód uznania od członków kółka historycznego z Ełku ?

   
   
   
   

  14.

  Jak nazywał uczniów z klasy ósmej Alcybiades ?

   
   
   
   

  15.

  Jaką ocenę otrzymał na semestr z chemii Ciamciara ?

   
   
   
   

  16.

  Co się stało z popiersiem Katona, którego nie chciał przyjąć  po sklejeniu Dyrektor ?

   
   
   
   

  17.

  Jakie przezwisko nosił matematyk pan Ejdziatowicz ?

   
   
   
   

  18.

  Kto postanowił sprzedać motor, aby zdobyć pieniądze na SPONĘ ?

   
   
   
   

  19.

  Jak brzmi imię i nazwisko Alcybiadesa ?

   
   
   
   

  20.

  Na czym polegał Haszysz  stosowany wobec Alcybiadesa ?

   
   
   
   

  Question 1 of 20