Sposób na Alcybiadesa test z treści

1.

Co jest De- SPONA ?

 
 
 
 

2.

Jak brzmiało imię i nazwisko Szekspira ?

 
 
 
 

3.

Ile Zasępa zapłacił za sposób na Alcybiadesa ?

 
 
 
 

4.

Dlaczego Wątłusz Pierwszy przestał uprawiać boks ?

 
 
 
 

5.

Do kogo należała rakieta tenisowa znajdująca się w oknie oficyny ?

 
 
 
 

6.

Jaką sztukę, reżyserowaną przez Szekspira,  wystawiali uczniowie klasy dziesiątej ?

 

 
 
 
 

7.

Jaką część roweru musiał oddać Pędzelkiewicz, aby otrzymać  misiurę, czyli część zbroi,  od mieszkańca Czerska ?

 
 
 
 

8.

W czasie lekcji historii Alcybiades stwierdził, że  chłopcy zostali oszukani, a misiura przywieziona z Czerska nie jest częścią zbroi tylko :

 
 
 
 

9.

Jakiego przedmiotu uczył Alcybiades ?

 
 
 
 

10.

Co oznaczał skrót WAB ?

 
 
 
 

11.

Po przyjeździe  do Warszawy wycieczki kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja w Ełku  klasa ósma  miała :

 
 
 
 

12.

O jakim znanym Polaku opowiadał Ciamciara w czasie oprowadzania uczniów z  kółka historycznego z Ełku po  Warszawie?

 
 
 
 

13.

Co otrzymał Ciamciara w dowód uznania od członków kółka historycznego z Ełku ?

 
 
 
 

14.

Jak nazywał uczniów z klasy ósmej Alcybiades ?

 
 
 
 

15.

Jaką ocenę otrzymał na semestr z chemii Ciamciara ?

 
 
 
 

16.

Co się stało z popiersiem Katona, którego nie chciał przyjąć  po sklejeniu Dyrektor ?

 
 
 
 

17.

Jakie przezwisko nosił matematyk pan Ejdziatowicz ?

 
 
 
 

18.

Kto postanowił sprzedać motor, aby zdobyć pieniądze na SPONĘ ?

 
 
 
 

19.

Jak brzmi imię i nazwisko Alcybiadesa ?

 
 
 
 

20.

Na czym polegał Haszysz  stosowany wobec Alcybiadesa ?

 
 
 
 

Question 1 of 20