Jakim typem liryki jest wiersz Do Leukonoe ?

Jakim typem liryki jest wiersz Do Leukonoe ? Wymień jego cechy charakterystyczne.

Pieśń Do Leukonone to przykład liryki zwrotu do adresata , to znaczy  podmiot liryczny występuje jawnie kierując swą wypowiedz do  konkretnego adresata i ten adresat (mniej lub bardziej określona osoba, grupa osób, personifikacja pewnej idei itp.) stanowi ośrodek wypowiedzi (liryczny „ty”) . Apostrofy nadają pieśni charakter osobistego wyznania.

Do Leukonoe to pieśń, czyli gatunek należący do liryki, związany z muzyka. Pieśń to melodyjny utwór o różnorodnej tematyce, na przykład biesiadnej, miłosnej, pochwalnej, religijnej,  żołnierskiej.

Znajdź w tekście słowa i wyrażenia odnoszące się do czasu. Jaką postawę wobec nieuchronności przemijania proponuje poeta ?

– ,,mknie rok za rokiem, jak jedna godzina ”

Poeta podkreśla nieuchronność przemijania, przypomina, że każdy musi przygotować się na nieuchronny koniec, czyli śmierć. Nike nie zna swojej  przyszłości, dlatego poeta  radzi korzystać z życia. Słynna horacjańska sentencja – carpe diem, czyli chwytaj dzień, korzystaj z każdej chwili, sugeruje, aby nie marnować czasu, tylko czerpać z życia , jak najwięcej przyjemności.