Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2005

EGZAMIN GIMNAZJALNY

                                                                                                       CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

                                                                                                                       2005

Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego Plemiona Europy .

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

1 B
2 D
3 A
4 D
5 A
6 B
7 D
8 B
9 B
10 D
11 C
12 D
13 C
14 A
15 C
16 B
17 C
18 A
19 A
20 C