Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

  Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

  Toruń, 16.11.2010 r.

  Magdalena Marchlewska

  Przewodniczący klasy III b

  Gimnazjum nr 18 w Toruniu

   

  Dyrektor Gimnazjum nr 18

  w Toruniu

       Uprzejmie proszę, w imieniu uczniów klasy III b, o pomoc finansową w celu utworzenia w naszej szkole muzeum regionalnego.

  Realizacja tego projektu umożliwi bliższe poznanie i upamiętnienie historii naszego regionu. Szkolne muzeum regionalne stanie się miejscem ważnym dla naszej szkoły, ale też mieszkańców regionu, którzy będą uczestniczyli w gromadzeniu  jego eksponatów. W muzeum będą odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi oraz kombatantami.

  Tylko dzięki pomocy finansowej Pana Dyrektora będziemy mogli zrealizować nasz pomysł. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

   

        Z poważaniem

       Magdalena Marchlewska