Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

Toruń, 16.11.2010 r.

Magdalena Marchlewska

Przewodniczący klasy III b

Gimnazjum nr 18 w Toruniu

 

Dyrektor Gimnazjum nr 18

w Toruniu

     Uprzejmie proszę, w imieniu uczniów klasy III b, o pomoc finansową w celu utworzenia w naszej szkole muzeum regionalnego.

Realizacja tego projektu umożliwi bliższe poznanie i upamiętnienie historii naszego regionu. Szkolne muzeum regionalne stanie się miejscem ważnym dla naszej szkoły, ale też mieszkańców regionu, którzy będą uczestniczyli w gromadzeniu  jego eksponatów. W muzeum będą odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi oraz kombatantami.

Tylko dzięki pomocy finansowej Pana Dyrektora będziemy mogli zrealizować nasz pomysł. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

      Z poważaniem

     Magdalena Marchlewska