Zinterpretuj wiersz Widokówka z tego świata. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Zinterpretuj wiersz ,, Widokówka z tego świata '' . Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Wiersz ,, Widokówka z tego świata '' Stanisława Barańczaka zawiera refleksje dotyczące natury egzystencjalnej, podkreśla, że w życie człowieka wpisane jest przemijanie, mijajacy czas, ból i ciepienie.

Podmiot liryczny wydaje się reprezentantem ludzkości, jego słowa mogą dotyczyć każdego człowieka. Dzieli się refleksjami natury egzystencjalnej, przedstawia życie człowieka na ziemi, jego samotoność we wszechświecie, wpisane w zycie człowieka przemijanie, cierpienie i śmierć.

Dzięki przenośni  podmiot liryczny umiejscawia człowieka na mapie wszechświata, ponieważ przypłaszczona kropka to Ziemia widziana  z kosmosu.