Wymień dzieła barokowe ukazujące życie dworskie i ziemiańskie. Porównaj te dwa modele egzystencji.

Wymień dzieła barokowe ukazujące życie dworskie i ziemiańskie. Porównaj te dwa modele egzystencji.

Jan andrzej Morsztyn jest najwybitniejszym przedstawicielem nurtu dworskiego.W czasie studiów za granicą, zetknął się z elitami dworskimi oraz poezją Giambattisty Marina. Zafascynował się popularnym wówczas stylem poetyckim włoskiego twórcy i starał się mu dorównać.Szybko zdobyl miano polskiego marinisty. Włoski poeta uważał, że należy zadziwić odbiorcę konceptem, czyli oryginaknym pomysłem, za pomocą którego można przedstawic znane wątki i tematy. Sonet ,, Do trupa '' to jeden z najbardziej znanych wierszy Jana Andrzeja Morsztyna prezentujący barokową, dworską koncepcje miłości. Główna rolę odgrywa tu zaskakujacy koncept poetycki. Utwór ma formę monologu lirycznego, w którym podmiot liryczny – nieszczęsliwie zakochany człowiek kieruje słowa do trupa. W części narracyjno – opisowej występuje wyliczenienie podobieństw sytacji trupa i zakochanego.Oboje nie żyją, jednego zabiał ,, strzała miłosci '' , a drugiego ,, strzał śmierci ''.