Na podstawie fragmentu Nad Niemnem (rozmowy Benedykta Korczyńskiego z Witoldem)określ relacje między ojcem a synem.

Na podstawie fragmentu Nad Niemnem (rozmowy Benedykta Korczyńskiego z Witoldem) określ relacje między ojcem a synem. Zwróć uwagę na źródła postaw bohaterów.

        W  powieści ,, Nad Niemnem '' Elizy Orzeszkowej przedstawione są różnorodne postawy, pokolenia rodziców i dzieci, wobec przeszłości i teraźniejszości. Młode pokolenie, którego w utworze przedstawicielem jest Witold Korczyński, nie może wyrazić zgody na świat, który reprezentuje jego ojciec Benedykt Korczyński. Syn nie wyraża zgody na wybory ojca, krytykuje jego postawę wobec życia i wartości. W krytycznej postawie znajdziemy pytania dotyczące pytań o przeszłość oraz wzorzec patriotyzmu.

        Witold Korczyński jest idealistą, który w życiu stara się wdrażać hasła pozytywistyczne, takie jak praca organiczna i praca u podstaw. Wykształcenie jakie zdobył, kurs agronomiki,  pomaga mu zrozumieć, że w gospodarstwie prowadzonym przez ojca istnieje potrzeba przeprowadzenia reform. Pragnie  wprowadzić zmiany, zmodernizować majątek. Witold nie może pogodzić się ze sposobem traktowania chłopów przez swojego ojca, stanął w obronie chłopa, którego jego ojciec skarcił za zepsucie żniwiarki. Wytłumaczył parobkowi, jak działa maszyna :,, mówił przez dobry kwadrans, składowe części narzędzia i połączenia ich żywymi gestami pokazywał’’. Zaproponował, że wspólnie z parobkiem mogą o świcie zawieźć  maszynę do naprawy, do kowala,, jutro obydwa wstaniemy o świcie, maszynę do kowala zawieziemy, a w jaką godzinę po wschodzie słońca będziesz już mógł w pole z nią wyjechać’’. Witold  Korczyński potrafi rozmawiać z chłopami, czuje swoje społeczną rolę, jako osoby, która ma niesie postulaty bratania się, równości społecznej. Jest społecznikiem, który szerzy  oświatę wśród chłopów, uczy ich, jak obsługiwać maszyny, jak modernizować gospodarstwo. Witold  jako pozytywista, przedstawiciel młodego pokolenia i idealista chciałby propagować  hasła pozytywistyczne. Interesują go losy ludu wiejskiego, oświata,  ich byt ekonomiczny, pragnie wprowadzić reformy społeczne zgodne z założeniami pracy u podstaw oraz pracy organicznej. Planuje  wprowadzić w życie projekt budowy wspólnego młyna, który mógłby zastąpić żarna oraz odciążyłby pracujących ludzi, by „woda tak prawie krwawa nie była”.

           Benedykt Korczyński nie może zrozumieć ideałów syna, chociaż sam, kiedy był młody, pragnął przeprowadzić reformy w majątku. Udział w powstaniu styczniowym oraz represje zaborcy , których doświadczył,  sprawiły, że jego ideały młodzieńcze uległy zmianie. Po powstaniu  styczniowym  jego najważniejszym celem stało się utrzymanie majątku rodowego – posiadłości w Korczynie. Spór między ojcem a synem dotyczy sposobu gospodarowania majątkiem, stosunku Benedykta do chłopów, a przede wszystkim jego niechęci do Bohatyrowiczów. Witold nie może zrozumieć, dlaczego ojciec  nie widzi, że warunki, w jakich żyją chłopi nie  będą sprzyjały dobrym relacjom między dworem a czworakami. Witold  przekonuje ojca : ,, Nie myślisz pewnie ojcze, że ludzkie energie i uczucia rozwijać się  mogą w tych okopconych i przeludnionych izbach ?’’  Benedykt, który boryka się z problemami finansowymi, stara się wyjaśnić synowi, że jego możliwości są ograniczone, nie stać go na ,, budowanie pałaców i żywienie  .. pasztetami '' chłopów. Warunki, w których walczy o utrzymanie majątku, nie sprzyjają reform i modernizacji majątku. Benedykt nie ma nawet pieniędzy na podstawe wydatki, takie jak zapłacenie wysokich podatków, a także zwrot części posagu swojej siostry, który  ma przekazać szwagrowi  Darzeckiemu

              W obliczu problemów finansowych,  związanych z prowadzeniem gospodarstwa Benedykt nie potrafi już myśleć o reformach ani poprawieniu losów chłopów. Benedykt czuje się niezrozumiany przez syna, który jego zdaniem, nie zdaje sobie sprawy z trudów prowadzenia gospodarstwa,, Kiedy już  poturbujesz się dobrze nad gospodarstwem i interesami, będziesz wiedział, jakie różnice zachodzą pomiędzy teorią a praktyką''. Uważa, że jego syn jest idealistą, który nie potrafi realnie ocenić trudnej sytuacji szlachty ziemiańskiej w okresie po powstaniu styczniowym.

             Inne są też postawy ojca i syna wobec przeszłości. Benedykt Korczyński ze strachem i cierpieniem wspomina powstanie styczniowe. Witold szanuje pamięć Andrzeja, swojego stryja powstańca, który poświęcił życie w imię miłości do ojczyzny, walcząc z zaborcą w powstaniu w 1863 roku.  Podziwia stryja, że potrafił poświęcić życie broniąc ideałów, w które wierzył.

            Młode pokolenie reprezentowane przez Witolda nie może zrozumieć, postawy społecznie biernej starego pokolenia, którego przedstawicielem jest Benedykt Korczyński.  Zgodnie z nowymi ideałami pozytywistycznymi, zadaniem młodego pokolenia jest posłannictwo, wyrażające się w trosce między innymi o poprawienie sytuacji ekonomicznej chłopów, trosce o ich rozwój intelektualny, a przede wszystkim  rozwój świadomości narodowej.