Podaj najbardziej charakterystyczne cechy polskiej poezji wojennej.

Podaj najbardziej charakterystyczne cechy polskiej poezji wojennej.

Cechą charakterytyczną poezji wojennej jest tyrteizm. Nurt poetycki, który zaczęrpnął swoją nazwę od greckiego poaty antycznego Tyrtajosa, który  w swojej elegii wzywał Spartan do walki w obronie zagrożonej ojczyzny. Dla Tyrtajosa największą wartością była niepodległość ojczyzny. 

W zakończeniu wiersza   Campo di fiori  Czesław Miłosz umieszcza swoje credo poetyckie – zadanie poety polega na zapamiętaniu, wznieceniu buntu. Program ten ma wyraźne zabarwienie tyrtejskie, odnajdujemy w nim ślady poezji romantycznej. Podobnie brzmią ostatnie słowa wiersza Cypriana Norwida Do obywatela Johna Brown.