Wyjaśnij znaczenie nazwy barok i określ czas trwania tej epoki w Polsce.

Wyjaśnij znaczenie nazwy barok i określ czas trwania tej epoki w Polsce.

Nazwa barok pochodzi od portugalskiego słowa barraco, którym określano nieregularną perłę o dziwacznym kształcie.Na początku miał on negatywne znaczenie. Był używany, aby opisać nadmiar, przesadę w bogactwie szczegółow tego okresu,m ocno kontrastującej z prostotą i  umiarem renesansu.

Barok jako nazwa stylu artystycznego, a później także epoki w dziejach kultury, zaczął być uzywany dopiero od

XIX wieku. Już wcześniej jednak pojawiła się świadomość odrębności zjawisk cywilizacyjnych , politycznych i kulturowych zachodzących w Europie od końca XVI wieku do końca XVII, a nawet połowy XVIII wieku.