Wskaż postawy i sytuacje egzystencjalne, których archetypami są Syzyf, Prometeusz i Orfeusz

Wskaż postawy i sytuacje egzystencjalne, których archetypami są Syzyf, Prometeusz i Orfeusz. Skorzystaj z różnych źródeł.

Archetyp to istniejący w zbiorowej nieświadomości prastary wzorzec, w którym zawierają się wyobrażenia o świcie, zachowania, przeżycia religijne. Przejawia się poprzez obrazy i symbole.

Syzyf prezentuje archetyp osoby, której ciężka praca jest bezcelowa, nie przynosi żadnych rezultatów. Bohater mitologii – Syzyf – Król Koryntu naraził się na gniew bogów i został skazany na wieczną pracę, wtaczanie na górę głazu, który na szczycie wzniesienia staczał się z powrotem. Taka postawa charakterystyczna jest dla zaborców, którzy bezskutecznie próbowali pozbawić Polaków ich języka, kultury i ojczyzny. Wszelkie działania zaborców, aby pozbawić Polaków suwerenności stały się pracą zakończoną niepowodzeniem.

Prometeusz to archetyp poświęcenia w imię dobra ludzi. Mityczny bohater za przeciwstawienie się rozkazom Zeusa i pomoc ludziom oraz podarowanie im ognia, wykradzionego z Olimpu został skazany na wieczne cierpienie. Współcześnie można odnaleźć wiele postaw, których bohaterowie poświęcają osobiste szczęście , aby pomóc potrzebującym. Marek Kotański poświęcił swoje życie, aby pomóc osobom uzależnionym od narkotyków oraz alkoholu, a także bezdomnym.

Orfeusz to archetyp wrażliwego poety i muzyka, a przede wszystkim wiernego męża, który udał się do Tartaru po swoją żonę.