Na podstawie Księgi Wyjścia scharakteryzuj relacje między Bogiem, a człowiekiem.

Na podstawie fragmentów Księgi Wyjścia scharakteryzuj relacje między Bogiem, a człowiekiem.

Bóg wyznaczył szczególną, wyjątkową rolę narodowi żydowskiemu w planie zbawienia ludzkości. Człowiekiem, którego Bóg obdarza zaufaniem, któremu powierzył rolę przewodnika Izraelitów jest Mojżesz.Bóg jest miłosierny, nie może patrzeć na cierpienia narodu żydowskiego w Egipcie,, Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie''. Zamierza przy pomocy Mojżesza pomóc ludziom ,, wyrwać się z Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do żyznej i przestronnej ''. Bóg jest troskliwy, interesują go losy ludzi, zamierza im pomóc i zapewnić dostanie życie.Stwórca zdaje sobie sprawę, że za cierpienia Izraelitów Egipcjanie ,, Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie zadają im Egipcjanie''. Bóg wskazuje Izraelitom drogę, jest miłosierny, pełen cierpliwości w pokonywaniu przez naród żydowski przeszkód. Stwórca wybacza nawet odstępstwo do wiary, kult złotego cielca.

Jakie konsekwencje dla Izraelitów miało spotkanie Mojżesza z Bogiem ?

Księga Wyjścia to część Pięcioksięgu, który przekazuje relację o historii świata od jego początków do osiedlenia się Izraelitów w Ziemi Obiecanej. Pierwsze spotkanie Mojżesza z Bogiem dało szansę Izraelitom na zawarcie przymierza z bogiem. Mojżesz stał się prorokiem, przywódcą, na którym ciążyło szczególne posłannictwo boże. Urodzony w niewoli egipskiej, został wybrany przez Boga do przewodzenia ludowi Izraela oraz wyprowadzenia go z Egiptu i doprowadzenia do Ziemi Obiecanej. Pierwsze spotkanie Boga z Mojżeszem stało się początkiem przekazania szeregu wskazówek, dzięki którym Izraelici mogli wyswobodzić się z niewoli egipskiej, dzięki boskiej opiece rozstąpiło się Morze Czerwone, Bóg uratował Izraelitów przed śmiercią głodową zsyłając mannę z nieba na pustyni. Dzięki przymierzu z Bogiem Izraelici odrzucili kult złotego cielca oraz zobowiązali się przestrzegać Dziesięciorga przykazań zawartych. Umieszczony na kamiennych tablicach Dekalog został złożony w Arce Przymierza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.