Kwiat kalafiora test ze znajomości treści

1.

Jaką dyscyplinę sportu uprawiała Gabriela Borejko ?

 
 
 
 

2.

Jaki kolor włosów miały Ida i Natalia ?

 
 
 
 

3.

Wskaż prawidłowe imiona córek w rodzinie Borejków :

 
 
 
 

4.

W rodzinie Borejków  nazywano jedną z córek Nutrią  z powodu ?

 
 
 
 

5.

Jak nazywała się sąsiadka Borejków ?

 
 
 
 

6.

Jakiego przedmiotu uczył wicedyrektor Pieróg ?

 
 
 
 

7.

Z jakiego przedmiotu Gabrysia musiała napisać pracę klasową, aby nie otrzymać na semestr oceny niedostatecznej ?

 
 
 
 

8.

Na jaki temat rozmawiali uczniowie klasy IIIb w czasie lekcji języka polskiego z profesorem Dmuchawcem ?

 
 
 
 

9.

Jaką ocenę otrzymała Gabrysia z odpowiedzi podczas  lekcji pokazowej  z fizyki w czasie wizytacji z kuratorium ?

 
 
 
 

10.

Co kupiła Joanna z okazji szesnastych urodzin Anieli ?

 
 
 
 

11.

Od kogo Aniela otrzymała w prezencie urodzinowym tort ?

 
 
 
 

12.

Na jaką chorobę zachorowały siostry Gabrysi ?

 
 
 
 

13.

Kto zastąpił Milę Borejko na wywiadówce klasy Ib , do której uczęszczała Nutria ?

 
 
 
 

14.

Kto towarzyszył Gabrysi podczas jej odwiedzin w szpitalu u mamy?

 
 
 
 

15.

Kto to był przewodniczącą trójki klasowej w klasie Ib ?

 
 
 
 

16.

Podczas rozmowy z Pyziakiem Gabrysia powiedziała : Słowa są źródłem nieporozumień. To cytat z :

 
 
 
 

17.

Kto z rodziny Borejków nie zachorował na świnkę :

 
 
 
 

18.

Dlaczego pan Kaczmarek, przedstawiciel Komitetu Blokowego,  pojawił się domu państwa Borejków ?

 
 
 
 

19.

Dlaczego Pieróg i Dmuchawiec pojawili się domu Borejków ?

 
 
 
 

20.

Co oznacza skrót ESD ?

 
 
 
 

21.

Jak nazwał Pyziak Gabrysię podczas kłótni po wyjściu do kina ,, Bałtyk ''  ?
 

 
 
 
 

22.

Kto zamurował dziurę w ścianie w mieszkaniu Borejków ?

 
 
 
 

23.

W jakim mieście rozgrywały się opisane w książce wydarzenia ?
 

 
 
 
 

Question 1 of 23