Kwiat kalafiora test ze znajomości treści

  1.

  Jaką dyscyplinę sportu uprawiała Gabriela Borejko ?

   
   
   
   

  2.

  Jaki kolor włosów miały Ida i Natalia ?

   
   
   
   

  3.

  Wskaż prawidłowe imiona córek w rodzinie Borejków :

   
   
   
   

  4.

  W rodzinie Borejków  nazywano jedną z córek Nutrią  z powodu ?

   
   
   
   

  5.

  Jak nazywała się sąsiadka Borejków ?

   
   
   
   

  6.

  Jakiego przedmiotu uczył wicedyrektor Pieróg ?

   
   
   
   

  7.

  Z jakiego przedmiotu Gabrysia musiała napisać pracę klasową, aby nie otrzymać na semestr oceny niedostatecznej ?

   
   
   
   

  8.

  Na jaki temat rozmawiali uczniowie klasy IIIb w czasie lekcji języka polskiego z profesorem Dmuchawcem ?

   
   
   
   

  9.

  Jaką ocenę otrzymała Gabrysia z odpowiedzi podczas  lekcji pokazowej  z fizyki w czasie wizytacji z kuratorium ?

   
   
   
   

  10.

  Co kupiła Joanna z okazji szesnastych urodzin Anieli ?

   
   
   
   

  11.

  Od kogo Aniela otrzymała w prezencie urodzinowym tort ?

   
   
   
   

  12.

  Na jaką chorobę zachorowały siostry Gabrysi ?

   
   
   
   

  13.

  Kto zastąpił Milę Borejko na wywiadówce klasy Ib , do której uczęszczała Nutria ?

   
   
   
   

  14.

  Kto towarzyszył Gabrysi podczas jej odwiedzin w szpitalu u mamy?

   
   
   
   

  15.

  Kto to był przewodniczącą trójki klasowej w klasie Ib ?

   
   
   
   

  16.

  Podczas rozmowy z Pyziakiem Gabrysia powiedziała : Słowa są źródłem nieporozumień. To cytat z :

   
   
   
   

  17.

  Kto z rodziny Borejków nie zachorował na świnkę :

   
   
   
   

  18.

  Dlaczego pan Kaczmarek, przedstawiciel Komitetu Blokowego,  pojawił się domu państwa Borejków ?

   
   
   
   

  19.

  Dlaczego Pieróg i Dmuchawiec pojawili się domu Borejków ?

   
   
   
   

  20.

  Co oznacza skrót ESD ?

   
   
   
   

  21.

  Jak nazwał Pyziak Gabrysię podczas kłótni po wyjściu do kina ,, Bałtyk ''  ?
   

   
   
   
   

  22.

  Kto zamurował dziurę w ścianie w mieszkaniu Borejków ?

   
   
   
   

  23.

  W jakim mieście rozgrywały się opisane w książce wydarzenia ?
   

   
   
   
   

  Question 1 of 23