Wyjaśnij czym była podróż dla romantyków ?

Wyjaśnij czym była podróż dla romantyków ?

W romantyzmie zapanowała moda na podróże, która wynikała  z przekonań, że istotą człowieczeństwa jest wieczne poszukiwanie i odkrywanie nowych i zapomnianych rejonów świata i kultur. Popularne stały  się wyprawy w góry, na pustynie , stepy, które uzmysławiały pdróżujacym małość człowieka w obliczu mistycznej potęgi natury. Często celem podróży stawał się Wschód, do początków religii i cywlizacji. Podróże stanowiły prestekst do poszukwiań Boga, istosty egzystencji, duchowosci. Służyły też do wykreowania subiektywnego, wewnetrznego świata przeżyć wędrowca. Wielcy pisarze tego okresu, jak Johann Wolfgang Goethe , George Byron, przedstawiali swoje wrażenia z wędróek w różnych formach literackicj: dzienniki, pamietniku, poemacie opisowym, liście. Adam Mickiewiecz opisał swoje podróże w sonetach.

Sonety krymskie Adama Mickiewicz były owocem wycieczek, które odbył poeta podczas pobytu w Rosji do Akermanu i na Krym. Bohater sonetów to pdróżny, pielgrzym – wygnaniec, turysta. To typowy bohater romantyczny , samotny, nie rozumiany przez świat , tęski za ojczyzną nawet podziwiając przepych egoztycznej przyrody. Pielgrzym marzy i wielkich przeżyciach, bohatersko rusza w niedostępne dla ludzi przestrzenie, czasem prześciga w odwadze nawet Mirzę – człowieka Wschodu. Pielgrzy ma poczucie nadprzyrodzonych właściwwości natury, które pragnie poznać. Podróż dla Pielgrzyma to szansa na poznanie samego siebie, najważniejszych wartości, ale też poznanie  tajemnic i niezwykłości świata.

Dla tytułowego bohatera dramatu Juliusz Słowacki  Kordian  podróż po Europie jest dojrzewaniem duchowym bohatera, konfrotacji młodzieńczych ideałów z rzeczywistością i utraty złudzeń. W Anglii przekonuje się w wszechwładzy pieniędzy, we Wloszech o tym, że prawdziwa miłość nie istnieje. W Rzymie, (w czasie audiencji u papieża ) , że los Polaków jest Ojcu Świetemu całkowicie obojętny. Chrześcijański papiez potępia powstanie listopadowe i każe Polakom – katolikom czcić prawosławnego cara.