Test z treści Dolina Światła

TEST ZE ZNAJOMOŚCI POWIEŚCI DOLINA ŚWIATŁA

1.Czy Marcel miał rodzeństwo ?

 
 
 
 

2.Kim był ojciec Marcela ?

 
 
 
 

4.Kim jest dziewczyna, w której zakochuje się Marcel w Dolinie Światła ?

 
 
 
 

5.Marceli został posądzony przez rówieśników z klasy o kradzież :

 
 
 
 

6.Jak miał na imię sąsiad z sali Marcela ?

 
 
 
 

7.Jakie kwiaty przynosiła do szpitala Marcelowi Joanna ?

 
 
 
 

8.Jaką książkę czytał Pierwszy podczas pierwszego spotkania z Marcelem ?

 
 
 
 

9.Co przyniósł Kucharz Marcelowi, który przebywał w separatce ?

 
 
 
 

10.Jak miał na imię Pierwszy ?

 
 
 
 

11.Dlaczego Rada Trzech przesłuchiwała wszystkich kuracjuszy ?

 
 
 
 

12.Jak zareagowała Milczucha na wiadomość, że jej ojcem nie jest doktor Jael ?

 
 
 
 

13.Gdzie znaleziono oryginał karykatury Pierwszego ?

 
 
 
 

14.Dlaczego Drugi zrezygnował ze swojej funkcji w Radzie Trzech ?

 
 
 
 

15.Kto został zajął miejsce Drugiego w Radzie Trzech ?

 
 
 
 

16.Kogo portret malował Marcel w pracowni na strychu ?

 
 
 
 

17.Co przechowywał w sejfie doktor Jael ?

 
 
 
 

18.Przed sądem składającym się z Rady Trzech stanęło dwunastu oskarżonych pensjonariuszy z powodu :

 
 
 
 

19.Kto w tajnym głosowaniu, po odwołaniu Rady Trzech, najwięcej głosów zdobył i został nowym Pierwszym ?

 
 
 
 

20.W jaki sposób Trzeci zdobywał informacje na temat pensjonariuszy sanatorium ?

 
 
 
 

21. W jaki sposób Pierwszy – Trzeci szantażował Marcela ?

 
 
 
 

Question 1 of 20