Wskaż podobieństwa i różnice w wizji człowieka przedstawionej na obrazie Cormona i w Dies irae Kasprowicza

Wskaż podobieństwa i różnice w wizji człowieka przedstawionej na obrazie Cormona i w Dies irae Kasprowicza.

Obraz Kain Cormona nawiązuje do epizodu z biblijnej opowieści o Kainie i Ablu. Przedstawia wędrówkę Kaiba i jego rodziny do krainy Nod, po wygnaniu przez Jahwe z rodzinnej ziemi. Dzielo Cormona jest pełne rozpaczy i smutku.

Człowiek w hymnie Kasprowicza jest utożsamiany z cierpieniem, grzechem, bólem i śmiercią. Czeka na pomoc od Boga, ale jej nie otrzymuje, poniewą Bóg ukazny jest jako srogi sędzia, opuścił grzesznych ludzi. Człowiek przepełniony jest strachem przed nieuchronną apokalipsą i Sądem Ostatecznym.

Na obrazie Cormona ludzie są pełni podobnych emocji co w hymnie. Zostali opuszczenie przez zagniewanego i srogiego Boga.Nie mogą liczyć na jego łaskę, wsparcie czy wybaczenie. Są samotni i czują rozpacz i ból.Postaci na obrazie przerazają swoim wyglądem, ich samotność podkreślają smutne, przygarbione postacie na tle bezkresu pustyni. Wokół smutnego pochodu roztacza się pustka. Ciemna kolorostyka obrazu podkreśla cierpienie ludzi i ich uczucie przegranej. Smutne twarze i spuszczony wzrok podkręślają poczucie winy.

Winni czują się też bohaterowie hymnu – ludzie, którzy są swiadomi swoich grzechów.  W dniu Sadu Ostatecznego ludzkość została surowa osądzona przec Boga i skazana na potępinie. Ludzkość ginie w poczuci krzywdy, ponieważ buntuje się przeciwko całkowitej odpowiedzialności za grzech, jeżeli sklonnośc do niego została wspisana w życie ludzkie w momencie stworzenia. Podmiot liryczny w hymnie Kasprowicza  wyraża uczucia żalu, wiary, ale też bluźnierstwa. W imieniu ludzi spowiada się z win, błaga Boga o łaskę. Jednak ma żal, że Bóg obojętny jest na cierpienie i przyzwala na zło, które zwycięża.

 Na obrazie Cormona trudno doszukać się uczuć buntu czy żalu, postaci wyrażają tylko pełną skruchę za popełnione grzechy i rozpacz spowodowaną wygnaniem przez Jahwe.