Które wartości kultury sarmackiej należy kultywować ?

Które wartości kultury sarmackiej należy kultywować ?

Jan Chryzostom Pasek w ,, Pamiętnikach '' przedstawia model życia oparty na ideologii sarmackiej. Sarmata to przede wszystkim dzielny żołnierz, dobry katolik, miłośnik natury i prostego życia na wsi. Są to wartości, które warto kultywować.

Hetman Jan Karol Chodkiewicz bohater ,, Wojny chocimskiej '' Wacława Potockiego został w utworze ukazany jako wzór sarmackiego wojownika i wodza. Jest wierny wyznawanym przez siebie ideałom., gotowy do poświęceń, mężnie bierze udział w walce, gdyż pragnie spełnić swój obowiązek. Swoją bohaterską postawą dodaje innym odwagi. Broni wiary chrześcijańskiej i ojczyzny. Są to wartości, które warto kultywować.  Sarmaci, ktorych przedstawia w utworze Potocki, czyli szlachta polska wyróżnia się szlachetnością, męstwem oraz umiłowaniem ojczyzny i wolności. Taki wyidealizowany obraz Sarmaty sprawia, że Wacława Potockiego możemy uznać za piewcę saramtyzmu.  Utwór ma charakter moralizatorski. Autor przedstawia w nim danych Polaków, głównie hetmana Chodkiewicza jako wzór sarmackiego wojownika. Sarmata ma być człowiek walecznym odważnym, który doskonale posługuje się bronią i zna się na technice wojennej. Najważniejszymi dla niego wartościami są : ojczyzna, wolność i władca. powienien wierzyć w zwycięstwo oraz pamiętać o tradycji walecznych przedków, czyli plemieniu walecznych Sarmatów. Walka w obronie ojczyzny wiąże się w wiarą, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa, i staje się obowiązkiem. Wartości, które przedstawił Wacław Potocki są bardzo ważne, miłość do ojczyzny, gotowość do jej obrony, odwaga i męstwo to cechy, którymi powinien charakteryzować się każdy patriota.