Jakie wartości dostrzegali literaci i krytycy w kulturze ludowej ?

  7. Jakie wartości dostrzegali literaci i krytycy w kulturze ludowej ?

  8. Co oznacza wyrażenie myślenie mityczne występujące w akapicie 10 ?

  Podania ludowe mogą odsłonić najdawniejszą przeszłość narodu to myślenie określano mianem myślenia mitycznego.

  9. Podaj dwie cechy myślenia mitycznego.

  Dwie cechy :
  A. brak rozgraniczenia między tym, co realne, a co idealne.
  B.Przeważa w nim nie wiedza o przedmiocie oparta na realnych przesłankach, lecz odnoszące się do niego wyobrażenia.

  10. Jaki związek z zainteresowaniem folklorem miała sytuacja polityczna Polski w romantyzmie ?

  W podaniach ludowych i kronikarskich można było odnaleźć obraz tożsamości narodowej.

  11. Wypisz imiona i nazwiska badaczy literatury, których poglądy zostały przywołane w artykule, i określ, jaką
  funkcję pełni ten zabieg.

  Michał Grabowski wskazanie cech literatury romantycznej

  Johan Gottfried Herder rzecznik indywidualizacji kultur narodowych

  Konstanty Kałajdowicz wskazanie źródeł literatury w przeszłości

  Zorian Dołęga Chodakowski wskazanie źródeł literatury w przeszłości

  Michał Wiszniewski traktowanie twórczości ludowej jako źródła historycznego

  Ernest Cassirer określił istotę myślenia mitycznego

  Funkcja zabiegu : nadanie tekstowi charakteru popularnonaukowego.