Na podstawie 1. akapitu dopowiedz na pytanie, co wyróżnia poezję Horacego.

Na podstawie 1. akapitu dopowiedz na pytanie, co wyróżnia poezję Horacego.

Poezję Horacego wyróżniają ody refleksyjne, które stanowią koronę jego liryki. Sekret powodzenia ody polega na tym, że głosi w nich mądrość życiową, która łączy elementy epikurejskie i stoickie.

Wyjaśnij użyte w 1. akapicie wyrażenie ,, korona jego liryki ”.

Jerzy Królikowski używa metafory korona liryki, która ma wyrażać myśl, że ody są najlepszymi utworami poetyckimi Horacego.

W jakim stosunku pozostaje 2. akapit do 1. akapitu ? Wskaż właściwą odpowiedz.

A. Jest rozwinięciem tezy postawionej w 1. akapicie.

B. Podejmuje nowy wątek.

C. Jest polemiczny w stosunku do 1. akapitu.

D. Nie łączy się z 1. akapitem.

Odpowiedź
A. Królikowski opisuje jaką postawę w życiu reprezentują epicy, a jaką epikurejczycy. Wyjaśnia na czym polega epikureizm i stoicyzm.

Wynotuj z 2. akapitu poglądy charakterystyczne dla filozofii stoickiej i epikurejskiej.

Filozofia stoicka:

Stoik ,, przeciwstawia własne pragnienia temu, o co w pocie czoła ubiega się tłum: bogactwo, zaszczyty, władzę. On pragnie żyć spokojnie i beztrosko, pragnie swobody i niezależności , pragnie dożyć w pełni władz umysłowych starości , osłodzonej pieśnią. ''.


Filozofia epikurejska:

,,Nie trzeba myślą sięgać daleko w przyszłość, ale cieszyć się tym co dzień niesie, i pełną ręką czerpać z uroków życia(carpe diem).''