Wybierz i scharakteryzuj dwie najbarwniejsze postacie Pana Tadeusza.

Wybierz i scharakteryzuj dwie najbarwniejsze postacie Pana Tadeusza.

Interesującym bohaterem epopei Pan Tadeusz był Gerwazy Rębajło. Był ubogim szlachcicem, ,, ostatnim z Horeszki dworzanów ''. Przed śmiercią Stolnika słynął z dobrego humoru, zmienił się po stracie swojego pracodawcy. Czuje nienawiść do rodu Sopliców, nie może wybaczyć Jackowi Soplicy zabójstwo Stolnika. Celem jego życia staje się zemsta na rodzinie Sopliców.

W Ksiedze II dowiadujemy się, że wstawił do zamku drzwi, które nieustannie otwiera i zamyka. Stara się dobrze wypełniać swoją rolę Klucznika. Nosi za pasem pęk kluczy, mieszka w jednym z pustych pokoi zamku Horeszków. Tytułuje się Klucznikiem, nazywany był ,,Mopankiem '' od swojego ulubionego i często powtarzanwgo powiedzenia, a także ,, Szczerbcem '' , z powodu swojej łysiny całą łysinę miał w szczerbach lub ,, Półkozicem '' od herbu Horeszków widocznym na jego stroju.

Darzy sympatią oraz szacunkiem Hrabiego , ponieważ nalezy on do rodu Horeszków. Opowiadam Hrabiego hisotrię zamku oraz przedstawia okoliczności śmierci Stolnika Horeszki, aby przekonać Hrabiego do kontynuowania walki o odzyskanie zamku.

Dzięki swoim umiejtność przekonywania namawia Hrabiego, ostatniego krewnego Horeszków do zroganizowania zajazdu na Sopliców, przyczynia się do przyspieszenia powstańczych planów księdza Robaka.

Potrafi wybaczyć Jackowi Soplicy winy, wykazuje się wspaniałomyślnością.