Omów sytuację liryczną wiersza Stepy akermańskie, a następnie wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich wersów.

Omów sytuację liryczną wiersza Stepy akermańskie, a następnie wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich wersów.

Tematem sonetu jest podróż, podróżny wjeżdża w obcy świat stepu, gdzie doznaje wielu zmysłowych wrażeń. Poddaje się iluzji przemierzania bezkresnego oceanu i zanurzania w jego głębię. Zapada zmrok, na niebie pojawiają się gwiazdy, w oddali widać światła miasta Akerman. Podmiot liryczny każe zatrzymać wóz i nadsłuchuje odgłosów natury.

W ostatniej zwrotce pojawia się myśl, wyrażające tęskontoę za ukochaną ojczyzną. Podmiot liryczny na nadzieję, że wśród panującej dookoło przejmującej ciszy uda się mu usłyszeć glos z Litwy. Cisza jednak zostaje niezakłócona, marzenia podmiotu lirycznego nie spełniają się, nie słyszy wzywającego go głosu. Po chwili zgadza się na odjazd, towarzyszy mu rezygnacja i myśl, że nikt nie woła. Poeta podkreśla w ten sposób tęsknotę za ojczyzna., uczucie to towarzyszy poecie nawet podczas tak intensywnego przeżywania kontaktu  z przyrodą. Podkreśla także olbrzymi dystans, jaki go dzieli od rodzinnego kraju. Dystans też został nie tylko wyrażony odległościa, ale też granicami politycznymi, których poeta nie może przekroczyć.