Przeanalizuj zawarte w micie opisy natury. Omów cechy tej natury.

Przeanalizuj zawarte w micie opisy natury. Omów cechy tej natury.

        Natura podziwia bohaterów mitu. Gdy Orfeusz śpiewa, drzewa nachylały nad nim gałęzie, rzeki zatrzymywały się w biegu, dzikie zwierzęta kładły się u jego stóp. Natura jest słuchaczem pieśni słynnego śpiewaka, jest upersonifikowana, posiada cechy ludzkie, podziwia, jest zachwycona pięknym śpiewem króla Tracji.

           Przyroda potrafi nie tylko być świadkiem śpiewa, ale też wydaje się ją doceniać.
Natura w micie jest piękna, staje się domem Eurydyki, żona Orfeusza otoczona kwiatami, pięknymi łąkami mieszka w dolinie, tak cudnej doliny nie ma na całym świecie. Natura jest symbolem piękna i doskonałości, podobnie jak urocza Eurydyka i doskonały śpiewak – Orfeusz.