Jakie sytuacje występujące we współczesnej rzeczywistości mogłyby zainspirować autorów sielanek, którzy tworzą w XXI w.

Jakie sytuacje występujące we współczesnej rzeczywistości mogłyby zainspirować autorów sielanek, którzy tworzą w XXI w.