Jaki jest ton rozmowy Fausta z Mefistofelesem ?

Jaki jest ton rozmowy Fausta z Mefistofelesem ?

      Mefistofeles zwraca się z ironią do Fausta. Czuje swoją wyższość nas słabym człowiekiem mówi szyderczo ; ,, Człowiek ta żałosna małość ''. Z sarkazmem nazywa siebie duchem, co zawsze przeczy. Chociaż przybiera różne kształty zawsze będzie negował, przeczył. Dlatego krytykuje i odrzuca większość dzieł Stwórcy. Popycha człowieka do czynienia zła, kusząc perspektywą szczęścia i zaspokojenia, ale jednocześnie nie daje tego odczuć. Człowiek zawsze będzie czuł niedosyt oraz uczucie niespełnienia. Faust też osiągając kolejne cele zawsze jest niezadowolony, niezaspokojony i dąży do realizacji nowych planów.

Wskaż, te fragmenty, w których Mefistofeles mówi, kim jest. Które z podanych, przez niego określeń są najbliższe twoim przekonaniom na temat zła ?

        Mefistofeles nazywa siebie duchem, który przeczy. Diabeł neguje otaczający świat, wszystkie dokonania Stwórcy. Będzie też popychał człowieka do złych czynów, jednak nie da mu poczuć z nich zadowolenia, Człowiek, podobnie jak Faust nie jest zadowolony, zawsze czuje niedosyt. Mówiąc ,, nie '' sprawia, że niezadowolony człowiek zaczyna działać, Mefistofeles nigdy nie da szczęścia człowiekowi. Diabeł nazywa siebie cząstką małą, pojawił się nagle jest wielopostaciowy, wyłonił się z pragnień Fausta.