Antygona


Uwagę odbiorców Antygony przyciąga przede wszystkim konflikt między tytułową bohaterką a Kreonem. Rozważa się na ogół kwestie sprawowania władzy, obrony wartości zgodnych z sumieniem i religią oraz powikłań losu ludzkiego ( tragizmu ). W tradycyjnych szkolnych interpretacjach przyczyny owych nieszczęść określa się w nieco uproszczony sposób- zgodnie z przekonaniami starożytnych twórców to przeznaczenie włada człowiekiem i jego dolą. Jednak tekst byłby martwy, nie budziłby takich emocji, gdyby w motywacji działań bohaterów zabrakło czynników psychologicznych i charakterologicznych. Istotnej wiedzy o ludzkiej naturze dostarczają sceny z udziałem Antygony i jej siostry. Ismena powszechnie uważana za postać pomocniczą, stanów tło dla wyrazistej, monumentalnej  wręcz Antygony. Ale przecież pomiędzy siostrami dwukrotnie dochodzi do konfrontacji (w prologu i epejsodionie II), w której ta druga, pozornie słabsza, córka Edypa ujawnia cechy niezwykłe.