Jakiej wiedzy na temat człowieka dostarcza Biblia ?

Jakiej wiedzy na temat człowieka dostarcza Biblia ?
     Biblia jest źródłem tekstów natchnionych, napisanych przez proroków, przekazujących słowo Boga. Stwórca podejmuje próbę pokazania człowiekowi najważniejszych wartości, określa w Dekalogu przykazania, które powinien przestrzegać, aby żyć godnie, w zgodzie z własnym sumieniem oraz stać się godnym miana dobrego chrześcijanina. Biblia dostarcza wiedzy na temat człowieka, jako istoty niedoskonałej, ale stworzonej na podobieństwo Boga.
      W Starym Testamencie Księdze Rodzaju dowiadujemy się, jak powstał świat, Bóg stworzył go dla człowieka w ciągu sześciu dni, siódmego odpoczywał. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, został obdarzony zaufaniem oraz wiecznym szczęściem w raju. Pierwsi ludzie Adam i Ewa od razu pokazali , że są słabi i podatni na wpływy i podszepty podstępnego zła, szatana. Szybko złamali zalecenia Boga i zostali wypędzeni z raju. Od tej pory w życiu człowieka pojawiły się nieszczęścia, ból, choroby, wstyd oraz wszystkie uczucia związane z cierpieniem. Człowiek nie był godny łaski, którą go obdarzył Bóg, udowodnił, że jest pełen słabości.
W Starym Testamencie W Księdze Wyjścia, ludzie – Izraelici udowodnili , że są pełni wiary, ufności wobec Boga, odważni i uparci w dążeniu do celu. Bóg obdarza wielką miłością Izraelitów, którym pomaga uciec z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Otrzymują od Boga Dekalog, który staje się drogowskazem na trudnej drodze wyboru, których codzienni ludzie muszą dokonywać.
        W Księdze Hioba dowiadujemy się, że człowiek jest pełen miłości wobec Boga, potrafi znieść niewyobrażalne cierpienie. Hiob zostaje poddany próbie, zostaje nędzarzem, Stwórca odbiera mu majątek, rodzinę, dzieci. Samotny i nieszczęśliwy nie wątpi w mądrość Boga, dowiaduje się też, że nigdy nie będzie mógł pojąć sensy jego decyzji. Nigdy nie dorówna Stwórcy świata mądrością oraz wielkością.
       W Nowym Testamencie człowiek to człowiek zmagający się z pokusami, cały czas walczący z własnymi słabościami. Namiętnościami takimi, jak zawiść, zazdrość, skłonność do rozwiązłego życia. Bóg musi cały czas czuwać nad postępkami człowieka, niejednokrotnie zmuszony jest go karać . W opowieściach biblijnych, takich jak : Potop czy Sodoma i Gomora Bóg zsyła nieszczęścia oraz karę za grzeszne życiem ludzi, na przykład Sodomę i Gomorę postanowił zniszczyć deszczem z ognia i siarki.
       W opowieści biblijnej Sąd Salomona przedstawia innego człowieka, zadziwiającego swoją mądrością oraz roztropnością. Człowiek jest też pełen wielu zalet, jest zdolny do obdarzania miłością. Słowa słynnego Hymnu o miłości podkreślają, że dla człowieka miłość jest największą wartością. Człowiek pragnie być kochany, ale też potrafi kochać.
       Człowiek ,, opowiedziany '' w Biblii ma wiele oblicz, piękną twarz reprezentuje pełen pokory i zaufania do Boga Hiob, mądry Salomon, czy człowiek zdolny do wspaniałej miłości. Ale jest też drugie oblicze ciemne, złe, takie jak Adama i Ewy grzeszących w Edenie czy oblicze rozwiązłych mieszkańców Sodomy i Gomory. Najważniejsze jest jednak miłosierdzie Boga, który stara się pomagać człowiekowi w wyborze właściwej drogi w życiu.