Relacje Bóg – człowiek w wybranych utworach literackich różnych epok.

Relacje Bóg – człowiek w wybranych utworach literackich.