Arkusz maturalny doc polski – sierpień 2012 cz.I rozumienie tekstu

Egzamin maturalny z języka polskiego – sierpień 2012

Poziom podstawowy

KOMÓRKA JAKO SKŁADNIK CIAŁA

1.Komórka – jak mało romantycznie brzmi nazwa tego cudownego urządzenia, tego  pudełka pełnego marzeń i obietnic. Może ktoś zadzwoni, może przyśle SMS? Czuwające, wrażliwe elektroniczne serce czeka na sygnał. Nie wiadomo, co się może zdarzyć… I nie  wiadomo jeszcze tak naprawdę, czym jest i czym jeszcze może stać się dla nas to nasze  drugie, elektroniczne ja i ten świat zamknięty w pudełku, przytulony do serca. Aby zrozumieć, czym może być telekomunikacja w przyszłoś ci, trzeba dodatkowo wysilić wyobraźnię i poniekąd zignorować obecne ograniczenia technologiczne, a więc oddać się „kontrolowanym marzeniom”.

2. Otóż z telefonu zwykle nie korzystamy z potrzeby. Owszem, pobudzenia emocjonalne,marzenia, lęki, namiętności, które manifestujemy za pomocą telefonu, również mogą zostać nazwane potrzebami – potrzebami serca czy potrzebami emocjonalnymi. Ale takie potrzeby  w gruncie rzeczy są właśnie czymś odwrotnym niż potrzeby praktyczne, poddające się łatwo  rachunkowi ekonomicznemu. Oto telefon istnieje i rozwija się przede wszystkim bez  potrzeby, a więc nieutylitarnie. Tym samym zaś , w pewnej mierze przynajmniej, nieprzewidywalnie.

3. Nasze obsesyjne dotykanie telefonu, manipulowanie nim, generujące zysk firmy telekomunikacyjnej lub nie, nie poddaje się obliczalnemu sterowaniu. Jak każda obsesja poddaje się jednak stymulacji. I taki jest właśnie interes firm telekomunikacyjnych: podsycać zachowania obsesyjne, oparte na powtórzeniach natrętnych gestów – gestów związanych  z uruchamianiem usług telekomunikacyjnych – czyli wykorzystać wielki potencjał neurotyczny społeczeństwa. Czy skupienie energii natręctw na telefonie jest terapeutycznie  korzystne, czy może degradujące? Sądzę, że jednak korzystne, pod warunkiem, że wyraźna większość interakcji telefonicznych będzie satysfakcjonująca…

4. Wynika stąd prosty wniosek, dotyczący logiki naszego obcowania z telefonem: będziemy zmierzać do tego, by telefon stał się w możliwie największym stopniu częścią nas samych  i by stawał się nam dostępny we wszystkich możliwych aspektach swej funkcjonalności poprzez wszystkie zmysły. Musi więc być nasz, uwewnętrzniony nie tylko przez dźwięk, jaki sięz niego dobywa, ale i przez obraz oraz czucie. Z czysto technicznego punktu widzenia oznacza to dwa wyznaczniki przyszłych innowacji technicznych: – telefon będzie coraz bardziej interaktywnym urządzeniem komunikującym nam, bardziej czy mniej selektywnie, pobudzające dla nas treści –poprzez dźwięk, obraz, wibrację i ciepło – telefon, aby stać się w największym możliwie stopniu przedłużeniem ciała, paraorganem, musi utracić swą sztywność i poddać się częściowej inkorporacji 1 . Choć zapewne nie może cały znaleźć się wewnątrz ciała, to jednak może być z nim intymnie i trwale związany, jak to  dzisiaj dzieje się z zegarkiem, a wewnątrz ciała może znaleźć się przynajmniej  współpracujący z nim chip.

5. Pamiętając o tych wyznacznikach, można pokusić się nawet o bardziej szczegółowe wyobrażenie sobie linii rozwojowej telekomunikacji komórkowej. Musimy bowiem serio brać pod uwagę możliwość, że będzie czymś innym, czymś więcej, niż dzisiaj. Oto jak może wyglądać taka kombinowana  intuicyjna prognoza.

6. W punkcie wyjścia mamy rozbudowane, wielofunkcyjne urządzenia, smartfony, zbliżające się funkcjonalnie do palmtopów. Możemy zakładać, że proces integracji urządzeń i ich rozwój posunie się tak daleko, że zrezygnujemy z noszenia kilku wyspecjalizowanych jednostek, wybierając ‘’ kombajn ‘’. Przemawiają za tym zarówno względy praktyczne, jak  i emocjonalne. Inaczej mówiąc, im więcej funkcji ma telefon, tym więcej mamy powodów, aby go dotykać, a to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej.

7. To jest, jak powiadam, punkt wyjścia. Teraz należy zadać sobie pytanie, jakie funkcje telefonu mogą być szczególnie atrakcyjne, zwłaszcza z psychologicznego punktu widzenia. Należy się bowiem spodziewać, że one właśnie będą rozwijać się szczególnie bujnie. Otóż twierdzę, że telefon jako medium marzeń jest dziś urządzeniem frustrującym, gdyż możemy oczekiwać od niego głównie takich ofert, jakie sami sobie wypracowaliśmy, na jakie sami niejako zasłużyliśmy. Nie dostaniemy SMS-a od Claudii Schiffer ani Leonarda DiCaprio, a co najwyżej od koleżanki lub kolegi. Tymczasem marzeniem naszym jest, byśmy nie tylko  pozostawali w kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi, lecz by przybywało nam ekscytujących kontaktów. Jednocześnie wszelako nie chcemy być niepokojeni przez nachalną reklamę. Czego nam więc potrzeba? Tego, by telefon generował nowe znajomości, a nie wyłącznie podtrzymywał stare, a także by nadawał nam komunikaty takie, jakich sobie życzymy.

8. Sądzę, że za kilka, kilkanaście lat każda firma i instytucja będzie stale nadawać mikrokomunikat radiowy na swój temat, działający podobnie jak szyld. Osoby  zainteresowane danym typem komunikatu będą zaś miały selektywnie zaprogramowane telefony, tak aby odbierać takie komunikaty, które chciałyby otrzymywać . Elementarne komunikaty będą natury lokalizacyjnej: GPS, informacja o dostępnych w pobliżu usługach  czy środkach komunikacji miejskiej. Osoba zainteresowana piwem będzie odbierała sygnały  z pubów, książkami – z księgarń itd. Zmiana jakościowa to komunikaty o obecności w pobliżu naszych znajomych, rewolucja zaś i rewelacja to wymiana komunikatów pomiędzy obcymi sobie jeszcze, nieznającymi się osobami, zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu. Oto będą się rozpoznawać na ulicy fani tego samego zespołu, miłośnicy podobnych rozrywek i ogólnie – chętni do tego samego i gotowi do kontaktu. Z pewnością używanie tej funkcji będzie wymagało pewnej odwagi i nie wszyscy się na to zdobędą. Nie ma tu już bowiem tej bezpiecznej anonimowości, którą daje Internet.

9. Nie mamy jeszcze możliwości całkiem dyskretnego korzystania z aparatu i jest on wciąż zbyt sztywny i zbyt oddalony od naszych ciał, zważywszy intymny charakter jego użytkowania. To gorączkowe wyłączanie dzwonka, to obracanie się i odchodzenie, by odbyć rozmowę, to poszukiwanie aparatu w torebce… Nieporadne gesty świadczą o tym, że mamy  jeszcze coś do zrobienia, że musimy bardziej niż dotychczas oswoić i przyswoić urządzenie,  z którym wchodzimy w taką zażyłość i które tyle dla nas znaczy. Aby połączyć się z ciałem, telefon musi być pod pewnymi względami do niego podobny. Może będzie na nim opasany, jak frotka na przegubie, może podzieli się na kilka fragmentów?

10. Jak wszystko, co w życiu psychicznym pierwotne i anachroniczne, również na wpółświadoma gestykulacja i manipulacja, których  rekwizytem jest aparat telefoniczny, dążą do symbolicznej przynajmniej inkorporacji, wchłonięcia owego rekwizytu, tak aby mógł się on stać quasi-organem ciała. Telefon musi spełniać marzenia oraz stać się miękki i przytulny – tak podsumowałbym swoje credo telefoniczne w dwóch słowach.

Zadanie 1. (2 pkt)

W akapicie 1. autor artykułu wymienia różne określenia telefonu komórkowego. Wyjaśnij ich znaczenia w kontekście artykułu.

elektroniczne serce………………………………………………………………………………………………………………………………………………

świat zamknięty w pudełku …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2. (1 pkt)

Wyrażenie kontrolowane marzenia jest

A. peryfrazą

B. paradoksem.

C. porównaniem.

D. paralelizmem.

Zaznacz poprawną odpowiedź

Zadanie 3. (2 pkt)

W akapicie 2. jest mowa o dwóch rodzajach potrzeb, które decydują o korzystaniu z telefonu komórkowego. Wymień je i określ, w jakim stosunku do siebie one pozostają według autora.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4. (1 pkt)

Zdanie: Oto telefon istnieje i rozwija się przede wszystkim bez potrzeby, a więc nieutylitarnie– to

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.

B. zdanie złożone podrzędnie.

C. zdanie złożone współrzędnie.

D. zdanie pojedyncze nierozwinięte.

Zaznacz poprawną odpowiedź

Zadanie 5. (1 pkt)

Uzupełnij tabelę, dzieląc podane słownictwo na specjalistyczne i metaforyczne, zgodnie z ich

kontekstowym znaczeniem.

wrażliwe elektroniczne serce; zachowania obsesyjne; natręctwa; elektroniczne ja; świat zamknięty w pudełku

Słownictwo specjalistyczne Słownictwo metaforyczne

 

Zadanie 6.(1 pkt)

Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak przejawia się obsesja związana z używaniem telefonu

komórkowego.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.