Odpływający ogród streszczenie

Odpływający ogród 


      Opowiadanie to dotyczy II wojny światowej i czasów sprzed Holokaustu. Prawdopodobnie jest jesień 1939. Narratorka ( dziecko ) i Wojciech byli sąsiadami.
      Narratorka ( dziecko, )  siedziała na stopniach ganku z siostrą w piękny dzień, zauważyła, że  dwa ogrody jej i Wojciecha wyglądają jak jeden, ponieważ żaden płot  je nie dzieli. Domy narratorki (
Żydówki) i Wojciecha( Polaka)  były bliźniacze. Wojciech zaproponował, że będą zbierać renety( jabłka). Wszystkie czynności ogrodnicze wykonywane były w obu ogrodach jednocześnie np. w tym samym czasie koszono trawę, bielono pnie drzew. Po chwili pojawiła się siostra Wojciecha z koszami do zrywania jabłek i postawiła je pod największą złotą renetą, czyli jabłonią. Każde jabłko po zerwaniu należało owinąć gazetą, żeby nie zmarło zimą, potem na strychu położyć je delikatnie na ziemi, ale tak, aby owoce nie  stykały się. Ojciec narratorki, który był lekarzem,  w tym czasie rozmawiał z panią Kasińską, w zakurzonym gabinecie.
Gabinet był nieużywany, chyba, że pacjent  pojawiał się w pod osłoną nocy, niosąc jako zapłatę chleb razowy ( razowiec). Ojciec rozmawiał długo z panią Kosińską, głównie  ona mówiła. Narratorce wydawało się, że ogród z przyjacielem rodziny Wojciechem odpływa, myślała o tym obserwując, jak Wojciech i jego żoną zrywają owoce z jabłoni. On stał na drabinie, ona odbierała od niego owoce. Wojciech z żoną rozmawiali, że rodzina narratorki  zjadła wszystkie owoce nawet te zielone i nie wiadomo, co będą jeść zimą.  Siostra zwróciła narratorce  uwagę, żeby nie mrużyła oczu, bo wygląda, jak Żydówka.

        W tym czasie w gabinecie Kasińska po uzgodnieniu z ojcem zapłaty zgodziła się , wyrobić kenkarty dla całej rodziny narratorki, aby mogli uratować życie. Będą musieli opuścić dom i prawdopodobnie już nie wrócą. Jako Żydzi nie mieli dużych szans na przeżycie w czasie niemieckiej okupacji.

 Kenkarta – dowód tożsamości wydawany przez władze niemieckie wszystkim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy nie byli Niemcami i nie ukończyli piętnastego  roku  życia.