Wytłumacz dlaczego Reymont swoją koncepcję człowieka przedstawił na przykładzie życia chłopów.

    Wytłumacz dlaczego Reymont swoją koncepcję człowieka przedstawił na przykładzie życia chłopów. Odwołaj sie do kontekstu historycznego.