Wytłumacz dlaczego Reymont swoją koncepcję człowieka przedstawił na przykładzie życia chłopów.

Wytłumacz dlaczego Reymont swoją koncepcję człowieka przedstawił na przykładzie życia chłopów. Odwołaj sie do kontekstu historycznego.