Kim mógłby być współczesny Prometeusz ?

Kim mógłby być współczesny Prometeusz ? Odwołaj się w swojej pracy do różnych tekstów kultury. ( rozprawka )

          We współczesnym świecie, w którym jest wiele niesprawiedliwości, cierpienia, bólu, gdzie często naszym losem rządzi przypadek, nadzieję na lepsze jutro dają współcześni Prometeusze. Ludzie odważni, wrażliwi, pełni empatii, którzy nie mogą pogodzić się ze złem panującym na świcie. To dzięki ich poświęceniu i bohaterskiej postawie ludzkość ma nadzieję na stworzenie doskonalszego świata, w którym będzie rządziła sprawiedliwość, dobro i przebaczenie.
         Współczesnym Prometeuszem można nazwać Jana Pawła II, który dzięki swojej działalności jako duchowny walczył o wzniosłe idee na całym świecie.  Przede wszystkim starał się połączyć w dążeniu do zgody i pokoju wyznawców różnych religii. Podróżował po całym świecie, mając na celu jednoczenie ludzi w walce z niesprawiedliwością; problemem głodu, braku tolerancji, rasizmu czy terroryzmu. Zabierał głos w najważniejszych dyskusjach, dotyczących przyszłości ludzkości. Głosił ważne idee  takie jak: wzajemna równość ludzi niezależnie od wyznawanej wiary, poglądów czy przynależności rasowej.
         Pełną poświęcenia walkę o poprawę ludzkiego losu stoczył Marek Kotański, psycholog, terapeuta, twórca ruchu społecznego Monar. O pracy i ciekawej wewnętrznej przemianie współczesnego Prometeusza – Kotańskiego pisze Iwona Kotańska w artykule zamieszczonym w tygodniku ,, Przegląd ’’ pod tytułem ,, Marek Kotański – Na ratunek ’’. Dzięki stowarzyszeniu Monar odważny społecznik pomagał narkomanom, alkoholikom, bezdomnym i wszystkim, którzy w życiu czuli się przegrani. Dzięki swojemu zaangażowaniu wspierał młodzież walczacą z uzależnieniami, miedzy innymi organizując wiele kampanii społecznych i koncertów charytatywnych. Propagował swoje poglądy i starał się zachęcić polityków, przedstawicieli sztuki i kultury do wspierania swoich przedsięwzięć.
        Przykładem osoby, która swoje życie poświęca dla innych, ludzi dając im nadzieję na lepszą przyszłość , jest aktorka Anna Dymna. Postać aktorki poznajemy bliżej w książce ,, Warto mimo wszystko ’’, w którym Wojciech Szczawiński przeprowadza wywiad z Anną Dymną. Założycielka fundacji ,, Mimo wszystko '' od wielu lat zajmuje się organizowaniem pomocy dla niepełnosprawnych. Dzięki funduszom, które zebrała, udało się jej pomóc w finansowaniu leczenia, zapatrzenia swoich podopiecznych w środki farmakologiczne czy pokrycia kosztów zakupu wózków inwalidzkich. Jej zaangażowanie w działalność fundacji wynika przede wszystkim z przekonania, że ludzie powinni sobie nawzajem pomagać, dlatego każdą wolną chwilę spędza też na rozmowach z niepełnosprawnymi. Stara się im przekazać, że nie są w swoim nieszczęściu sami, dodaje otuchy, pociesza, często wskazuje drogę rozwiązania problemu. Anna Dymna zajmuje się ludźmi, o których często zapomniano, jej zaangażowanie można porównać do poświęcenia Prometeusza, starającego się pomagać bezbronnym i słabym.
        Obecnie coraz więcej ludzi widzi potrzebę pomagania innym. We współczesnym społeczeństwie znajdziemy wiele przykładów poświecenia w imię idei czy chęci pomocy słabszym i pokrzywdzonym.